HJÆLP TIL GÆLDS PRISER

Din første indledende samtale er gratis og helt uforpligtende, her gennemgår vi din sag og dine muligheder.

Prisen for vores hjælp afhænger af, om vi skal hjælpe dig med ansøgning om gældssanering eller om vi skal forhandle en frivillig akkord med dine kreditorer. Prisen varierer fra sag til sag, da der er forskel på, hvor komplicerede sagerne er. Vi opstarter ikke din sag, uden at vi har indgået en aftale om, hvilke ydelser og til hvilken pris der skal leveres. Vi arbejderefter tre forskellige prismodeller for vores ydelser.

Forbrugt tid
Den tid, som der arbejdes på din sag, takseres efter forbrugt tid. Der sker betaling efter den tid, der bruges på sagen.

Fast pris
Er det vores vurdering, at du opfylder betingelserne for gældssanering her og nu, og kan vi umiddelbart udfærdige din ansøgning og sende til skifteretten, så vil vi på baggrund af dine oplysninger kunne give dig tilbud om en fast pris for vores ydelser i din sag.

Løbende abonnement
Opfylder du ikke betingelserne for gældssanering her og nu, hjælper vi dig på vej indtil alle betingelser er opfyldt. Du betaleren fast månedlig abonnementspris. Aftalen giver ubegrænset adgang til vores jurister, rådgivningsydelser og ansøgning om gældssanering.

KONTAKT OS

FÅ HJÆLP ALLEREDE I DAG

Vi hjælper kunder i hele Danmark
Du skal have fast indtægt og en gæld på over kr. 200.000, for at vi kan hjælp dig.