GÆLDSSANERING

Gældssanering er en ordning, hvor du afvikler din gæld som udgangspunkt over 5 år, 3 år hvis du er pensionist eller hvis du netop er gået konkurs med en virksomhed. Gældssanering opnås gennem skifteretten. I hovedstadsområdet er det dog Sø- og Handelsretten der varetager gældssaneringer.

Mange tror, at hvis gælden blot er stor nok, så er det muligt at få gældssanering. Sådan er det langt fra. Gældens størrelse er blot en af de faktorer der kigges på. For at få gældssanering skal gælden være håbløs og uoverskuelig. Det er meget forskelligt fra person til person, hvornår en gæld betragtes som håbløs og uoverskuelig, da det afhænger af, hvor stor en indtægt den enkelte har. Generelt kan siges, at jo højere indtægt du har – jo større skal gælden være for, at du kan få gældssanering.

FÅ HJÆLP TIL GÆLDSSANERING

Udover gældens størrelse er der en lang række andre forhold der har indflydelse på, om du kan få gældssanering. Fx kan du ikke få gældssanering, hvis du ikke har en fast indtægt fra job, pension eller flexjob og derudover skal du have fast bolig. Det kan virke uforståeligt, at det er et krav, at du skal have fast indtægt og bolig, for mange opstår gældsproblemerne jo netop i forbindelse med at de mister deres job. Og når der ikke længere kommer en løn ind på kontoen hver måned, så kan det ende med, at der ikke er råd til at betale huslejen og dine kreditorer – og er det så ikke netop i denne situation at der er et stort behov for at få en gældssanering, så der igen kan komme styr på økonomien?

Det kan man sige, hvis man alene kigger på, hvad der kan hjælpe skyldneren, men i gældssanering, er der et hensyn at tage til både skyldner og kreditor. Hver gang der gives en gældssanering har kreditorerne et tab, fordi det beløb skyldneren ikke kan betale tilbage bliver et tab for kreditorerne. Skyldner skal betale så meget så muligt tilbage til kreditorerne, og dette er kun en mulighed, når der er en fast indtægt. Kreditorerne skal så eftergive den gæld der resterer efter skyldner har opfyldt de betalinger, der skal falde iflg. gældssaneringen. En skyldner der modtager dagpenge eller anden midlertidig ydelse har en lavere indtægt end hvis skyldneren er i job. Dette vil betyde, at der kan betales mindre til kreditorerne pr. måned og kreditorerne vil få et større tab ved en gældssanering end hvis skyldneren havde været i arbejde.

Man kan kort fortalt sige, at du som udgangspunkt skal udnytte din fulde arbejdsevne, hvilket er 37 timer pr. uge, med mindre du har dokumentation på, at din arbejdsevne er nedsat – dette vil være tilfældet, hvis du modtager førtidspension eller er i flex job.

Mange tror også at det er muligt at få gældssanering på en del af de gældsposter der er. Dette er en forkert opfattelse, da det er den samlede gæld der indgår i en gældssanering. En gældssanering gives for at skyldneren får en varig forbedring af sin situation, og dette er ikke opfyldt, hvis der efter gældssaneringen stadig eksisterer gældsposter.

KONTAKT OS!

KONTAKT OS

FÅ HJÆLP ALLEREDE I DAG

Vi hjælper kunder i hele Danmark
Du skal have fast indtægt og en gæld på over kr. 200.000, for at vi kan hjælp dig.