Betingelser for gældssanering

En håbløst forgældet skyldner, som kan bevise han ikke kan opfylde sine gældsforpligtelser, skal som udgangspunkt have gældssanering. Her forudsættes, at det fører til en varig forbedring af økonomien, og ikke visse udelukkelsesgrunde taler i mod.

hjaelp til gaeld mand der læser noter

Den økonomiske betingelse

Det er konkurslovens principielle hovedregel, at håbløst forgældede skyldnere skal opnå gældssanering, såfremt en sådan fører til en varig forbedring af de økonomiske forhold. I henhold til lovens § 197, stk. 1, vil der kunne afsiges kendelse om gældssanering, såfremt en skyldner kan godtgøre, at han ikke er i stand til og indenfor de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, og at det må antages, at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af hans økonomi. Herved opfylder skyldner “den økonomiske betingelse”, og kendelse om gældssanering bør som udgangspunkt kunne afsiges, med mindre en eller flere udelukkelsesgrunde tilsiger noget andet.

Hovedreglen om gældssanering er modificeret ved at opremse en række udelukkelsesgrunde, som samlet eller hver for sig betyder, at skyldner vil kunne nægtes gældssanering. Det fremgår ligeledes, at skifteretten skal lægge vægt på gældens alder. I konkurslovens § 197, stk. 2-4, er opregnet, hvilke omstændigheder der som udgangspunkt vil kunne udelukke gældssanering.

Skyldner skal bevise at han er håbløst forgældet

Det er op til skyldneren positivt at godtgøre, at han ikke er i stand til at opfylde sine gældsforpligtelser. Såfremt dette godtgøres, må skyldner anses for at være håbløst forgældet.

For at opnå gældssanering er det ikke i sig selv nok at være håbløst forgældet. Såfremt dette var eneste kriterie, ville det hurtigt kunne animere til uhæmmet gældsætning og kunne medføre en svækkelse af den almindelige betalingsmoral. For opnå gældssanering lægges bl.a. vægt på gældens alder, de nærmere omstændigheder ved dens pådragelse, skyldnerens interesse i gældssanering og hans tidligere afvikling af gælden.

De betragtninger, som anføres som grundlag for, at den økonomiske betingelse er opfyldt, vil være oplysninger om skyldnerens aktuelle indtægter, hans aktuelle muligheder for på anden måde at rejse penge og en prognose angående fremtidige indtægtsmuligheder. For at opgøre betalingsevnen må det fastslås, hvor mange penge der er til overs fra den aktuelle indtægt; dette når skyldners rimelige udgifter til bolig, leveomkostninger og til opfyldelse af underholdsforpligtelser er betalt.

Det påhviler skyldneren at godtgøre, at den økonomiske betingelse er opfyldt. Således pålægges skyldneren en aktiv oplysningspligt, og der stilles strenge bevismæssige krav. I forhold til indtægten må det formodes, at den økonomiske betingelse er opfyldt, når skyldneren er lønmodtager eller definitivt har forladt arbejdsmarkedet.

Der kan ikke fastsættes en præcis grænse for, hvor håbløst gældssituationen skal være, men det skal være klart, at skyldnerens aktiver og sandsynlige indtægter indenfor de nærmeste år er utilstrækkelige til at dække gælden.

Kan skyldneren således påvise, at han opfylder den økonomiske betingelse i konkurslovens § 197, stk. 1, og han ikke samtidigt omfattes af bestemmelserne i stk. 2-4, så bør han have gældssanering.

Kontakt os for en vurdering af dine muligheder for gældssanering.

Kontakt os for en vurdering af dine muligheder for at blive gældfri

"*" indikerer påkrævede felter

Navn*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.