VARSEL OG PARTSHØRING OM LØNINDEHOLDELSE

AFGØRELSE OM LØNINDEHOLDELSE 

Hvis du har gæld til det offentlige, som ligger til inddrivelse hos Gældstyrelsen kan gælden inddrives ved lønindeholdelse. Gældsstyrelsen kan f.eks. indeholde en del af din løn, dagpenge eller pension. Lønindeholdelsen medfører at din trækprocent på skattekortet forhøjes. Reglerne om lønindeholdelse fremgår af lov om indgivelse af gæld til det offentlige.

DU SKAL VARSLES OM KOMMENDE LØNINDEHOLDELSE

Du vil inden Gældsstyrelsen gennemfører lønindeholdelsen, blive varslet om hvilken gæld det drejer sig om. Hertil vil du blive oplyst om din betalingsevne og hvor stor en del der trækkes af din indkomst – også kaldet afdragsprocenten. Du vil i varslingen blive oplyst, at du undgår lønindeholdelsen såfremt du betaler gælden inden 14 dage.

LØNINDEHOLDELSEN KAN VISE SIG AT VÆRE FOR HØJ

Afdragsprocenten for din lønindeholdelse beregnes på baggrund af kun to forhold – din indkomst og om du har forsørgerpligt over for børn. Der tages dermed ikke højde for dine faste udgifter, din evt. samlevers indkomst eller andre økonomiske forhold i din husstand. Din beregnede lønindeholdelse kan derfor godt risikere at være så høj, at du ikke har mulighed for at betale din faste udgifter og have et stort nok rådighedsbeløb til din husstands leveomkostninger.

DU SKAL EFTERLADES MED ET STORT NOK RÅDIGHEDSBELØB

Ved afgørelsen om lønindeholdelse, så skal du og din familie efterlades med et rådighedsbeløb som er nødvendigt stort til at dække rimelige leveomkostninger. Er dette ikke tilfældet, så kan få beregnet din konkrete betalingsevne og evt. få nedsat lønindeholdelsen.

GÆLDFRI FOR DIN OFFENTLIGE GÆLD

Vi giver som udgangspunkt altid en uforpligtende gratis sagsvurdering, men hvis du har brug for en konkret plan for en løsning på din gæld til det offentlige, så kan du købe et rådgivningsmøde med en økonomisk og juridisk vurdering. 

Få hjælp til din offentlige gæld – kontakt os for et rådgivningsmøde

KONTAKT OS

FÅ HJÆLP ALLEREDE I DAG

Vi hjælper kunder i hele Danmark
Du skal have fast indtægt og en gæld på over kr. 200.000, for at vi kan hjælp dig.

  ADRESSE

  HJÆLP TIL GÆLD
  Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
  3400 Hillerød

  CVR: 27086314

  KONTAKT
  HJÆLP TIL GÆLD PÅ FACEBOOK
  Måske er der nogen i din omgangskreds, der har gældsproblemer og ikke ved, at der er hjælp at hente. Like og del gerne.
  VIRKSOMHEDEN
  Hvis du er havnet i en situation, hvor gælden er blevet så stor, at du ikke længere har mulighed for at betale den tilbage på normal vis, så kan vi hjælpe dig ud af din uoverskuelige gældssituation. Vi hjælper dig med at blive gældfri ud fra vores mangeårige erfaring på området og vores indgående kendskab til de forskellige kreditorer. Vi bruger som jurister gældende lovgivning og finder den mest optimale løsning for dig. Og vi gør det med stor succes!