Varsel og partshøring om lønindeholdelse

hjaelp til gaeld mand der læser noter

Afgørelse om lønindholdelse 

Hvis du har gæld til det offentlige, som ligger til inddrivelse hos Gældstyrelsen kan gælden inddrives ved lønindeholdelse. Gældsstyrelsen kan f.eks. indeholde en del af din løn, dagpenge eller pension. Lønindeholdelsen medfører at din trækprocent på skattekortet forhøjes. Reglerne om lønindeholdelse fremgår af lov om indgivelse af gæld til det offentlige.

Du skal varsles om kommende lønindholdelse

Du vil inden Gældsstyrelsen gennemfører lønindeholdelsen, blive varslet om hvilken gæld det drejer sig om. Hertil vil du blive oplyst om din betalingsevne og hvor stor en del der trækkes af din indkomst – også kaldet afdragsprocenten. Du vil i varslingen blive oplyst, at du undgår lønindeholdelsen såfremt du betaler gælden inden 14 dage.

Lønindholdelsen kan vise sig at være for høj

Afdragsprocenten for din lønindeholdelse beregnes på baggrund af kun to forhold – din indkomst og om du har forsørgerpligt over for børn. Der tages dermed ikke højde for dine faste udgifter, din evt. samlevers indkomst eller andre økonomiske forhold i din husstand. Din beregnede lønindeholdelse kan derfor godt risikere at være så høj, at du ikke har mulighed for at betale din faste udgifter og have et stort nok rådighedsbeløb til din husstands leveomkostninger.

Vi kan hjælpe dig med at blive gældfri

"*" indikerer påkrævede felter

Navn*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Du skal efterlades med et stort nok rådighedsbeløb

Ved afgørelsen om lønindeholdelse, så skal du og din familie efterlades med et rådighedsbeløb som er nødvendigt stort til at dække rimelige leveomkostninger. Er dette ikke tilfældet, så kan få beregnet din konkrete betalingsevne og evt. få nedsat lønindeholdelsen.

Gældfri for din offentlige gæld

Vi giver som udgangspunkt altid en uforpligtende gratis sagsvurdering, men hvis du har brug for en konkret plan for en løsning på din gæld til det offentlige, så kan du købe et rådgivningsmøde med en økonomisk og juridisk vurdering. 

Få hjælp til din offentlige gæld – kontakt os for et rådgivningsmøde