Gældfri for din offentlige gæld

Rådgivningsmøde

hjaelp til gaeld mand der læser noter

Vi giver som udgangspunkt altid en uforpligtende gratis sagsvurdering, men hvis du har brug for en konkret plan for en løsning på din gæld til det offentlige, så kan du købe et rådgivningsmøde med en økonomisk og juridisk vurdering. Har du modtaget et brev fra Gældsstyrelsen og har du svært ved at se hvordan du kan betale beløbet tilbage, så kan du kontakte os for et ”rådgivningsmøde om offentlig gæld”. Mødet forberedes og gennemføres af en af vores jurister. På mødet gennemgår vi din gældssituation og lægger en plan for hvordan du kan blive gældfri. Dette gælder også hvis du har anden gæld end til Gældsstyrelsen.

Rådgivningsmødet omfatter:

  • Dit husstandsbudget ud fra reglerne om eftergivelse af gæld til det offentlige og gældssanering
  • Din betalingsevne sammenholdt med din gæld og dine kreditorer
  • Drøftelse af din gældssituation og fremtidige scenarier for at blive gældfri
  • Kreditorers muligheder for inddrivelse af gæld – herunder risiko for lønindeholdelse, udlæg og tvangssalg
  • Vi rådgiver dig om mulighederne for eftergivelse af din gæld til det offentlige, gældssanering indenfor og udenfor konkurs samt evt. frivillige gældsordninger (akkord)

Hvilke typer fordringer inddriver gældsstyrelsen?

Gældsstyrelsen er offentlig restanceinddrivelsesmyndighed, som inddriver mange forskellige typer fordringer (gældsposter) til offentlige myndigheder. Dette gælder bl.a. manglende betalinger af skatter og moms til Skattestyrelsen, licens til DR samt fra kontrolafgifter fra DSB og bødekrav fra Politiet. Hertil også kommunale krav på manglende betaling af ejendomsskat, biblioteksgebyrer og daginstitutioner inddrives af Gældstyrelsen. Ligeledes overdrager Udbetaling Danmark misligholdt betaling af SU og børnebidrag.

Kontakt os for en vurdering af dine muligheder for at blive gældfri

"*" indikerer påkrævede felter

Navn*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Hvordan inddrives fordringer af gældsstyrelsen?

Fordringer der ligger til inddrivelse hos Gældsstyrelsen inddrives i henhold til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelsesloven). Gældsstyrelsen vil søge fordringerne inddrevet ved modregning i dine udbetalinger fra det offentlige jf. lovens § 9, lønindeholdelse kan ske jf. § 10, udlæg i dine evt. ejendele jf. § 11 og for skattebeløb kan der efter gældsinddrivelseslovens § 12 inddrives ved udlæg hos din evt. samlevende ægtefælle.

I visse tilfælde vil Gældsstyrelsen begære dig konkurs jf. konkurslovens § 17, stk. 1. Dette vil ofte være i tilfælde hvor du driver virksomhed (personlig konkurs).

Hvordan bliver du gældfri for din gæld til det offentlige?

Hvis dit budget og din betalingsevne tillader det, så kan du jf. gældsinddrivelseslovens § 3, stk. 3 indgå aftale med Gældsstyrelsen om en afdragsordning. Herved afvikler du gælden inkl. rentetilskrivning over en aftalt afdragsperiode.

Er din betalingsevne ikke stor nok til at afvikle din gæld, og kan du godtgøre at du ikke er i stand til inden for de nærmeste år at kunne afvikle gælden, så kan de efter reglerne i gældsinddrivelseslovens § 13 søge om eftergivelse af din gæld til det offentlige. Eftergivelse kan jf. § 14 være helt bortfald af gælden eller en nedsættelse af gælden som således afdrages rentefrit over en årrække.

Har du anden gæld end din gæld til det offentlige, altså også private kreditorer som eks. bank- og forbrugsgæld, så vil du jf. gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 1 formentlig ikke kunne opnå eftergivelse af din offentlige gæld. Her vil du formentlig skulle søge gældssanering for at blive gældfri, en sådan vil her både kunne omfatte din offentlige og private gæld.

Få hjælp til din offentlige gæld – kontakt os for et rådgivningsmøde