Hvad er gældssanering?

En håbløs forgældet skyldner, som opfylder visse betingelser, kan søge gældssanering og blive gældfri for alt sin gæld indenfor 3 år. Gældssanering søges via skifteretten og processen tager typisk 4 til 6 måneder.

hjaelp til gaeld mand der læser noter

Reglerne om gældssanering findes i konkursloven kap. 25-28.

De almindelige gældssaneringsregler

En gældsplaget person, som ikke har udsigt til at kunne tilbagebetale sin gæld, betragtes i lovens forstand som håbløst forgældet. Her forudsættes at skyldner godtgør, at han ikke er i stand til – og indenfor de nærmeste år – ikke har udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser jf. konkurslovens § 197, stk. 1 – også benævnt som “den økonomiske betingelse“.

For at opnå gældssanering gælder ligeledes, at det må antages, at gældssaneringen vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold. At have afklarede økonomiske forhold betyder, at der som udgangspunkt ikke må være usikkerhed om skyldners fremtidige indtægter og udgifter.

Såfremt skyldneren herved godtgør at være håbløst forgældet – og en gældssanering vil føre til en varig forbedring af dennes forhold – så skal han have gældssanering; dog med mindre et eller flere forhold udelukker dette. De grunde, som kan udelukke gældssanering, er oplistet i KL § 197, stk. 2.

Opnår skyldner kendelse om gældssanering vil han få nedsat sin gæld til et niveau, han ud fra sit budget kan afvikle over en årrække på normalt 3 år.

Gældssanering i forbindelse med konkurs- eller rekonstruktionsbehandling

Reglerne om gældssanering i forbindelse med konkurs- eller rekonstruktionsbehandling efter konkurslovens § 197 a adskiller sig på væsentlige områder fra de almindelige regler udenfor konkurs. De væsentligste forskelle mellem de to regelsæt er, at gældssanering efter KL § 197 a kan gives til trods for, at skyldners økonomiske forhold er uafklarede, samt at der efter afsagt kendelse er mulighed for at genoptage sagen og ændre dividendeprocenten, såfremt skyldnerens økonomiske forhold ændres væsentligt i afviklingsperioden.

Som det gælder for gældssanering jf. KL § 197, stilles der for en skyldner, som skal opnå kendelse om gældssanering, et krav om kvalificeret insolvens. Skyldner skal godtgøre, at han ikke er i stand til – og ikke indenfor de nærmeste år – har udsigt til at opfylde sine gældsforpligtelser.

Såfremt en skyldner skal omfattes af reglerne i KL § 197 a, skal den væsentligste del af gælden, herunder også kautionsforpligtelser, stamme fra erhvervsmæssig virksomhed. Hvor stor en andel af gælden, som skal være erhvervsmæssig, og herved kan betegnes som væsentlig, beror på en konkret vurdering.

Kontakt os for en vurdering af dine muligheder for gældssanering

Kontakt os og hør om dine muligheder for at blive gældfri

"*" indikerer påkrævede felter

Navn*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.