FRIVILLIG AKKORD

Frivillig akkord, også kaldet akkord, er en ordning, hvor der indgås en frivillig aftale med dine kreditorer om, hvordan gælden skal afvikles. Den kaldes en frivillig akkord, fordi det er frivilligt for kreditorerne om de ønsker at tilslutte sig den skitserede aftale.

FÅ HJÆLP TIL AFTALER OM FRIVILLIG AKKORD

I en frivillig akkord er det kun de kreditorer der tiltræder aftalen, der er bundet af den – derfor kaldes det en frivillig akkord. Forhandlingen med kreditorerne om frivillig akkord foretages typisk af en gældsrådgiver. En dygtig rådgiver har stor erfaring i at forhandle frivillige akkorder med kreditorerne og opnår langt bedre løsninger, end du selv vil kunne opnå. Det kan godt betale sig få en rådgiver til at stå for forhandlingen af frivillig akkord, da det du betaler rådgiveren er langt mindre end det beløb du vil spare ved at få forhandlet en god frivillig akkord på plads.

En frivillig akkord går ud på, at du hver måned betaler et fast beløb i en på forhånd aftalt periode. En frivillig akkord løber typisk over 3-8 år. Overholder du dine månedlige betalinger i den aftalte periode, så er du gældsfri, når den sidste ydelse er betalt. Misser du til gengæld bare en betaling, så er kreditorerne ikke bundet af aftalen (den frivillige akkord) og du skylder igen det oprindelige beløb plus renter. Den frivillige akkordaftale kan også gå på, at der betales et engangsbeløb til fuld og endelig afgørelse af gælden.

En løsning som skitseret ovenfor kaldes typisk en akkord eller en frivillig akkord, men kan også benævnes som en gældseftergivelse. Begreberne dækker over nøjagtigt det samme. En frivillig akkordforhandling bruges typisk i de situationer, hvor du ikke opfylder betingelserne for en gældssanering. Det kan være situationer, hvor du har en tidsbegrænset lejekontrakt eller at gælden ikke er gammel nok o.s.v. Det kan også være, at der er andre årsager til, at du ikke ønsker en gældssanering og derfor foretrækker en frivillig akkord.

HVAD INDEHOLDER EN FRIVILLIG AKKORD?

En frivillig akkord indeholder altid et element af at gælden nedsættes eller rentetilskrivningen stoppes. I en frivillig akkord tilbydes kreditorerne en månedlig betaling, der er beregnet ud fra, hvor meget du har mulighed for at betale og ikke ud fra hvor meget kreditorerne vil have. Det er således dit budget der bestemmer, hvor meget du kan tilbyde kreditorerne i månedlige afdrag.

For at kunne forhandle bedre vilkår for afvikling af din gæld med frivillig akkord, er det et krav at du har fast bolig og fast stabil indtægt.

Der er mange juridiske forhold i en frivillig akkord, som de fleste ikke er bevidste om – en dygtig gældsrådgiver vil sørge for, at du undgår disse faldgrupper.

En gældsrådgiver kan rådgive dig i forhold til om en frivillig akkord er den bedste løsning for dig.

KONTAKT OS!

KONTAKT OS

FÅ HJÆLP ALLEREDE I DAG

Vi hjælper kunder i hele Danmark
Du skal have fast indtægt og en gæld på over kr. 200.000, for at vi kan hjælp dig.