Møde personlig konkurs

Hjælp til gæld mand snakker i telefon

Vi giver som udgangspunkt altid en uforpligtende gratis sagsvurdering, men hvis du på vej mod en konkursbegæring eller allerede er under konkursbehandling, så kan du købe et rådgivningsmøde med en økonomisk og juridisk vurdering.

Hæfter du personligt for gælden i en virksomhed som er under konkurs, så bør du få undersøgt dine muligheder for gældssanering under de særlige – og mere lempelige – regler om gældssanering i forbindelse med konkurs.

Har du modtaget varsel om konkurs eller er konkurssagen indledt i skifteretten, så kan du kontakte os for et ”rådgivningsmøde om personlig konkurs”. På mødet gennemgår vi konkurssagen og vurderer dine muligheder for gældssanering eller andre løsninger for du kan blive gældfri. Mødet forberedes og gennemføres af en af vores jurister med speciale i gældssanering og konkurs.

Rådgivningsmødet omfatter:

Dit husstandsbudget ud fra reglerne om gældssanering

Beregning af din og din husstands betalingsevne sammenholdt med din personlige gældshæftelse
Drøftelse af dine muligheder for gældssanering – hvilke betingelser for gældssanering opfylder du og hvad skal du evt. have afklaret
Kreditorers senere muligheder inddrivelse din af personlig gæld (når konkurssagen er afsluttet) – herunder risikoen for evt. lønindeholdelse af offentlig gæld
Vi rådgiver dig om mulighederne for gældssanering samt evt. frivillige gældsordninger (akkord)
SÆRLIGE REGLER FOR GÆLDSSANERING I FORBINDELSE MED KONKURS?
Det er vigtigt at få afklaret om du skal søge gældssanering i forbindelse med konkurs inden konkursboet afsluttes. Skal reglerne anvendes, skal du som udgangspunkt indgive begæring om gældssanering, inden skifteretten indkalder til afsluttende skiftesamling.

Der gælder samme regler for opstilling af budget og beregning af betalingsevne for sager, jf. kap. 29, som for sager, jf. kap. 25-28 (gældssanering udenfor konkurs). Der er den store forskel på de to regelsæt, at skyldner ikke på samme måde skal være økonomisk afklaret. De månedlige afdrag udgør for skyldneren og dennes ægtefælle den månedlige nettoindkomst, jf. bkg. § 4, med fradrag af de oplistede udgifter, jf. bkg. § 3.

I modsætning til kap. 25-28, hvor afdragsperioden som udgangspunkt er 3 år, vil den efter kap. 29 som udgangspunkt være fastsat til 3 år, jf. bkg. § 2, stk. 1, 2. pkt., jf. KL § 231 b, og påbegyndes den første i måneden, efter at gældssaneringskendelsen er blevet endelig, medmindre retten fastsætter et senere begyndelsestidspunkt.

Baggrunden for den kortere afviklingsperiode skal ses i lyset af, at en konkursramt iværksætter, der ønsker at starte virksomhed igen, kan få mulighed for at få slettet sin gæld hurtigere jf. bet. 1449, s. 401.

Gældssaneringskendelsen, jf. kap. 29, afsiges, jf. KL § 232 stk. 1. Heraf fremgår, at den tidligst kan afsiges i forbindelse med boets slutning efter KL § 143 eller i forbindelse med skifterettens stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning, jf. KL § 151. Der kan jf. KL § 232, stk. 2, under særlige omstændigheder afsiges kendelse om gældssanering på et tidligere tidspunkt. Bestemmelsen er en undtagelsesbestemmelse. Den kan anvendes ved langvarig bobehandling hvor kun enkelte spørgsmål udestår. Dette kunne være udfaldet af en retssag eller lignende jf. bet. 1449, s. 504.

Få hjælp til gældssanering i forbindelse med konkurs. Vi hjælper også med eftergivelse af gæld – kontakt os for et rådgivningsmøde.

Vi er klar på at svare på dine spørgsmål vedrørende gæld

"*" indikerer påkrævede felter

Navn*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.