Eftergivelse af gæld til det offentlige

Hvordan bliver du gældfri for din gæld til det offentlige?

Hvis dit budget og din betalingsevne tillader det, så kan du jf. gældsinddrivelseslovens § 3, stk. 3 indgå aftale med Gældsstyrelsen om en afdragsordning. Herved afvikler du gælden inkl. rentetilskrivning over en aftalt afdragsperiode.

Er din betalingsevne ikke stor nok til at afvikle din gæld, og kan du godtgøre at du ikke er i stand til inden for de nærmeste år at kunne afvikle gælden, så kan de efter reglerne i gældsinddrivelseslovens § 13 søge om eftergivelse af din gæld til det offentlige. Eftergivelse kan jf. § 14 være helt bortfald af gælden eller en nedsættelse af gælden som således afdrages rentefrit over en årrække.

Har du anden gæld end din gæld til det offentlige, altså også private kreditorer som eks. bank- og forbrugsgæld, så vil du jf. gældslovens § 13, stk. 1 formentlig ikke kunne opnå eftergivelse af din offentlige gæld. Her vil du formentlig skulle søge gældssanering for at blive gældfri, en sådan vil her både kunne omfatte din offentlige og private gæld. Læs mere overordnet set om eftergivelse af gæld her

Gældfri for din offentlige gæld

Vi giver som udgangspunkt altid en uforpligtende gratis sagsvurdering, men hvis du har brug for en konkret plan for en løsning på din gæld til det offentlige, så kan du købe et rådgivningsmøde med en økonomisk og juridisk vurdering. 

Få hjælp til din offentlige gæld – kontakt os for et rådgivningsmøde