Nye regler fra gældsstyrelsen om lønindeholdelse

Hjælp til gæld mand snakker i telefon

Fra den 1. oktober 2023 har Gældsstyrelsen ændret reglerne for lønindeholdelse, hvilket betyder at du kan opleve en væsentlig stigning i det beløb som kan indeholdes i din løn. Stigningen betyder, at der nu kan lønindeholdes med en afdragsprocent på helt op til 60 % af din indkomst. Hvor stor en afdragsprocent du fastsættes, er baseret på nettoløn. En udbetalt månedsløn på 18.000 kr. vil f.eks. betyde, at der efter de nye regler vil blive lønindeholdt med 3.240 kr. om måneden.

Få ændret din afdragsprocent

Gældsstyrelsen fastsætter din afdragsprocent maskinelt, således er der ikke taget høje for dit personlige husstandsbudget. Hvis den varslede stigning af din lønindeholdelse betyder, at du ikke kan få dit budget til at hænge sammen, altså ikke har råd til dine øvrige udgifter, så har du mulighed for at indsende tal for din husstands indkomster og udgifter, således vil lønindeholdelsen basere sig på din konkrete betalingsevne.

Indsender du dit budget, skal du være opmærksom på, at Gældsstyrelsen udregner din betalingsevne ud fra de samme principper som gælder i en gældssanering, hvilket også kaldes husstandsprincippet. Da ikke alle dine faste udgifter indgår i husstandsprincippet, kan du derfor ved en konkret beregning af din betalingsevne risikere, at Gældsstyrelsen hæver din lønindeholdelse. Du bør af denne grund derfor nøje overveje, før du indsender budgetoplysninger til Gældsstyrelsen, at få din betalingsevne beregnet ud fra den gældende lovgivning. Hjælp Til Gæld bistår dig gerne med rådgivning om lønindeholdelse og konkrete beregninger af din betalingsevne.

Håbløst forgældet

Hvis din gæld er håbløs stor, således gælden til trods for lønindeholdelsen ikke kan afvikles indenfor en rimelig tid, så er du det man juridisk betragter som kvalificeret insolvent. En skyldner der er kvalificeret insolvent, opfylder den overordnede betingelse for at få noget af gælden eftergivet eller gældssaneret.

Er din gældssituation håbløs, kan du kontakte Hjælp Til Gæld for en samlet vurdering af dine muligheder for at blive gældfri. Vi er uddannede jurister og har en mangeårig ekspertise i både eftergivelse af offentlig gæld og gældssanering.