TVANGSAUKTIONER – FÅ HJÆLP TIL GÆLD IFM. TVANGSAUKTIONER

Hvis du kommer i en situation, hvor du ikke kan betale ydelserne på dine lån med pant i boligen, kan du risikere, at långiver begærer din bolig solgt på en tvangsauktion. Lånene er ydet med pant i din bolig og tvangsauktionen er långivers mulighed for at få dækket en lille del af sit tilgodehavende.

Tvangsauktion er forbundet med store tab for dig og din familie, idet du stadig hæfter for den gæld der ikke bliver indfriet af det beløb tvangsauktionen indbringer.

Tvangsauktion begæres oftest af det realkredit- eller pengeinstitut, der har pant i boligen. I konkurssager kan tvangsauktionen dog begæres af kurator. Uanset hvem der kræver tvangsauktionen gennemført, vil det med stor sikkerhed være forbundet med tab for både boligejeren og långiverne. Det skyldes blandt andet, at salgsprisen normalt bliver lavere på en tvangsauktion, end hvis boligen blev solgt i fri handel.

Tvangsauktionen afholdes i fogedretten, der kan beskikke dig en advokat, hvis du ikke selv har råd til at betale advokatsalæret.

Når fogedretten har modtaget en begæring om tvangsauktion fra en långiver, skal fogedretten indkalde dig til et vejledningsmøde, som du bør deltage i. Her vejleder fogedretten dig om dine muligheder for at afværge tvangsauktionen. Du kan altid afværge tvangsauktionen, hvis du betaler det beløb, du skylder, samt auktionssagens omkostninger.

Hvis du allerede er bagud med dine betalinger eller kan se, at du ikke kan betale dine terminer fremover, så er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt tager kontakt til en gældsrådgiver, der kan rådgive dig under forløbet, så tvangsauktionen kan undgås.

ADRESSE

HJÆLP TIL GÆLD
Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
3400 Hillerød

CVR: 27086314

KONTAKT
HJÆLP TIL GÆLD PÅ FACEBOOK
Måske er der nogen i din omgangskreds, der har gældsproblemer og ikke ved, at der er hjælp at hente. Like og del gerne.
VIRKSOMHEDEN
Hvis du er havnet i en situation, hvor gælden er blevet så stor, at du ikke længere har mulighed for at betale den tilbage på normal vis, så kan vi hjælpe dig ud af din uoverskuelige gældssituation. Vi hjælper dig med at blive gældfri ud fra vores mangeårige erfaring på området og vores indgående kendskab til de forskellige kreditorer. Vi bruger som jurister gældende lovgivning og finder den mest optimale løsning for dig. Og vi gør det med stor succes!