RENTEFRADRAG

Har du fået det rentefradrag du er berettiget til?

Mange skyldnere får ikke det rentefradrag de er berettiget til. Har du fx betalt alle dine renteudgifter i 2014, så har du også dit rentefradrag i 2015, selv om du ikke har afviklet på gælden i 2015. Det kan dreje sig om mange penge du går glip af at få tilbage i skat. Ofte indberetter kreditorerne rentefradraget forkert til skat med den konsekvens, at du ikke får fradraget selv om du burde have det. Du skal selv indberette de korrekte renter. Det kan være lidt vanskeligt at finde ud af, hvordan dette gøres, så jeg anbefaler at du kontakter Skat og får hjælp til det.

Derudover er der flere udenlandske kreditorer som slet ikke indberetter til Skat – disse renter skal du også selv sørge for at indberette. Normalt modtager du et brev med de renteudgifter du kan indberette. Du kan også selv kontakte disse kreditor og få oplyst, hvor meget du kan indberette i renter. Intrum Justitia og Nodeco er eksempler på kreditorer der ikke automatisk indberettet renter og gæld til Skat.

Hvis du har haft svært ved at betale ydelserne på din gæld, så er det vigtigt at du få rettet dit rentefradrag, så dette er korrekt, da du ellers vil få en restskat som følge af, at du har fratrukket renteudgifter der ikke er fradragsberettigede.

ADRESSE

HJÆLP TIL GÆLD
Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
3400 Hillerød

CVR: 27086314

KONTAKT
HJÆLP TIL GÆLD PÅ FACEBOOK
Måske er der nogen i din omgangskreds, der har gældsproblemer og ikke ved, at der er hjælp at hente. Like og del gerne.
VIRKSOMHEDEN
Hvis du er havnet i en situation, hvor gælden er blevet så stor, at du ikke længere har mulighed for at betale den tilbage på normal vis, så kan vi hjælpe dig ud af din uoverskuelige gældssituation. Vi hjælper dig med at blive gældfri ud fra vores mangeårige erfaring på området og vores indgående kendskab til de forskellige kreditorer. Vi bruger som jurister gældende lovgivning og finder den mest optimale løsning for dig. Og vi gør det med stor succes!