REGLER FOR REGISTRERING I RKI OG DEBITORREGISTERET

Når du ikke kan betale og derfor stopper med at afdrage på din gæld eller betale dine regninger, så vil du efter nogen tid kunne blive registreret hos et kreditoplysningsbureau. De to firmaer som anvendes er Experian RKI (tidligere KOB og Ribers Kredit Information) og Debitorregisteret.

Reglerne for registrering i et kreditoplysningsbureau fremgår af “Lov om behandling af personoplysninger” (persondataloven) kap. 5 og 6.

HVORFOR MÅ DER REGISTRERES

Har du erkendt gælden over for kreditor ved en underskrevet skyldnererklæring, eller har du fået dom for det skyldige beløb (typisk via fogedretten), kan kreditor indberette det skyldige beløb til kreditoplysningsbureauet.

Er der ikke underskrevet nogle erklæringer, eller taget retslige skridt, vil kreditoplysningsbureauet registrere dig som skyldner, når der er sendt tre skriftlige rykkere. I den sidste rykker skal der advares om en kommende registrering. Er du uenig i at skylde pengene, må du dog ikke registreres før kreditor har anlagt en civil sag mod dig, og du har fået dom til at betale.

Der gælder forskellige regler afhængig af hvem du skylder penge til. Der kan opdeles i private virksomheder og offentlige myndigheder.

PRIVATE VIRKSOMHEDER

Er dit skyldforhold til den samme kreditor på mere end 1.000 kr., kan din registrering jf. persondatalovens § 23, stk. 3. videregives til dem som abonnerer hos kreditoplysningsbureauet. Dog må oplysninger der er mere end 5 år gamle ikke videregives med mindre, det er af afgørende betydning for din økonomiske soliditet eller kreditværdighed jf. § 20, stk. 3.

Når du stopper betalingen, vil der i praksis normalt gå mindst 3 måneder, fra der er stoppet med betalingerne, til der foretages registrering. Mange kreditorer er væsentlig længere om at registrere, nogle kreditorer bruger slet ikke registrering i et kreditoplysningsbureauet.

Bemærk at forsikringsselskaber, penge- og realkreditinstitutter er underlagt Finanstilsynets regler. De må først indberette dig til et skyldnerregister, når deres krav har været anmeldt og behandlet i enten fogedretten eller ved de almindelige domstole.

OFFETNLIGE MYNDIGHEDER

For offentlige myndigheder skal den forfaldne gæld jf. persondatalovens § 16 være på min. 7.500 kr. Fra der advares om indberetningen til indberetning faktisk foretages, skal der gå mindst 4 uger jf. § 17.

ER DER FORETAGET REGISTRERING

Flere kreditorer og inkassofirmaer anvender RKI-logoet på deres breve, dette er ikke ensbetydende med, at du er blevet registreret. Når du registreres vil du modtage meddelelse fra skyldnerregisteret. Denne meddelelse skal de give dig inden 4 uger efter registreringen. Er du i tvivl om du er registreret, vil du kunne bede om indsigt hos skyldnerregisteret. Dette gør du på deres hjemmesider med NemID eller via mail.

HVORDAN BLIDER DU SLETTET?

Betaler du hele din gæld vil du blive slettet. Kreditor er forpligtet til at meddele kreditoplysningsbureauet, at du har betalt din gæld. I henhold til Datatilsynets sletningsfrister er kreditoplysningsbureauet forpligtet til at slette en betalt fogedsag indenfor 1 år efter, at fogedsagen er noteret som betalt. Ved frivillige forlig er fristen 1 måned. I praksis vil kreditoplysningsbureauet dog normalt slette dig, så snart de modtager meddelelse om at gælden er betalt.

Betaler du ikke gælden, vil der gå 5 år fra du registreres til du bliver slettet igen. Du har først krav på sletning når hele din gæld er betalt, men der kan i nogle tilfælde laves aftaler med kreditorerne. Hvis du indgår en akkordaftale eller afdragsordning med kreditor, vil du som en del af aftalen kunne stille krav om sletning, før du påbegynder betalingen. Ikke alle kreditorer indvilliger i sådanne aftaler.

ADRESSE

HJÆLP TIL GÆLD
Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
3400 Hillerød

CVR: 27086314

KONTAKT
HJÆLP TIL GÆLD PÅ FACEBOOK
Måske er der nogen i din omgangskreds, der har gældsproblemer og ikke ved, at der er hjælp at hente. Like og del gerne.
VIRKSOMHEDEN
Hvis du er havnet i en situation, hvor gælden er blevet så stor, at du ikke længere har mulighed for at betale den tilbage på normal vis, så kan vi hjælpe dig ud af din uoverskuelige gældssituation. Vi hjælper dig med at blive gældfri ud fra vores mangeårige erfaring på området og vores indgående kendskab til de forskellige kreditorer. Vi bruger som jurister gældende lovgivning og finder den mest optimale løsning for dig. Og vi gør det med stor succes!