RÅDIGHEDSBELØB VED GÆLDSSANERING 2023

Rådighedsbeløb ved gældssanering er det du/din familie skal have at leve for, når alle udgifter der kan medtages i gældssaneringsbudgettet er betalt.

Rådighedsbeløb ved gældssanering ligger fast og reguleres hvert år med 2% tilpasset med en reguleringsprocent for det pågældende år.

Rådighedsbeløbet skal dække alle øvrige udgifter end dem, der er med i gældssaneringsbudgettet. D.v.s. rådighedsbeløbet ved gældssanering det skal dække: mad, tøj, rejser, internet, tv, telefon, indboforsikring, fritidsaktiviteter, licens, ulykkesforsikring, frisør, tandlæge, transportudgifter op til 830 kr. m.m..

Udgifter som ikke skal afholdes af rådighedsbeløbet

Følgende udgifter kan kan medtages i gældssaneringsbudgettet, og skal ikke afholdes af rådighedsbeløbet:

  • Rimelig boligudgift (ekskl. antennebidrag, vask m.m.), el, vand og varme. Huslejen skal være rimelig og vurderes ud fra husstandens størrelse

  • Udgift til samvær med børn (transportudgifter i forbindelse med samvær m.m.)

  • Udgifter til a-kasse, fagforening og efterlønsbidrag.

  • Udgift til børnepasning (dog ikke udgift til privatskole, med mindre der er ganske særlige behov)

  • Bidragsforpligtelse til børn og fraskilt ægtefælle

  • Særlige behov og ganske særlige behov (fx rimelige udgifter til medicin og behandlinger, transport til behandlinger, kravet er at det skal være lægeordineret)

  • Ydelser på gæld som ægtefælden hæfter for

  • Transportudgifter til arbejde der overstiger kr. 860 (2023-sats). Det kan være offentlig transport og bil. Der er strenge krav for, hvornår udgifter til en bil kan medtages. Tommelfingerreglen er, at transporttiden skal være på mere end 1 ½ time pr. vej. I visse tilfælde kan en bil medtages, hvis transporttiden er lavere end 1 ½ time. Det er tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage offentlige transportmidler eller hvis det er ikke er muligt, at nå at afhente og aflevere mindre børn inden for institutionens åbningstider og samtidig passe job. Hvis det er et krav fra arbejdsgiver at medarbejderen har bil, vil biludgiften som udgangspunkt også blive godkendt. Biludgifter godkendes også, hvis bilen benyttes i arbejdstiden eller du ikke kan nå at møde til tiden med offentlig transport.  Der kan også være særlige behov der gør, at en bil er nødvendig. 860 kr. af transportudgifterne skal dækkes af rådighedsbeløbet

  • Udgift til medlemskab af et andet trossamfund end folkekirken. Den skal være godkendt af kirkeministeriet og udgiften kan ikke overstige det, der betales i kirkeskat i folkekirken

RÅDIGHEDSBELØB GÆLDSSANERING PR 1. JANUAR 2023 ER:

Par Kr. 11.890,00
Enlige Kr.  7.010,00
Barn 0-1 år Kr.   1.910,00
Barn 2-6 år kr.  2.460,00
Barn 7-18 år Kr.  3.530,00

Kørselsudgifter der skal afholdes af rådighedsbeløb: kr. 860,00

Bopælsforælder får fuldt fradrag til børn. Samværsforælder har et tilpasset rådighedsbeløb, beregnet ud fra hvor mange dage barnet opholder sig hos samværsforælder. I en 7/7 ordning gives der halvt rådighedsbeløb til barn/børn.

Du lever med en stram økonomi i den periode gældssaneringen løber, da det rådighedsbeløb du får ved gældssanering er sat til en størrelse der gør, at der alene er råd til de allermest nødvendige ting.

ADRESSE

HJÆLP TIL GÆLD
Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
3400 Hillerød

CVR: 27086314

KONTAKT
HJÆLP TIL GÆLD PÅ FACEBOOK
Måske er der nogen i din omgangskreds, der har gældsproblemer og ikke ved, at der er hjælp at hente. Like og del gerne.
VIRKSOMHEDEN
Hvis du er havnet i en situation, hvor gælden er blevet så stor, at du ikke længere har mulighed for at betale den tilbage på normal vis, så kan vi hjælpe dig ud af din uoverskuelige gældssituation. Vi hjælper dig med at blive gældfri ud fra vores mangeårige erfaring på området og vores indgående kendskab til de forskellige kreditorer. Vi bruger som jurister gældende lovgivning og finder den mest optimale løsning for dig. Og vi gør det med stor succes!