LOVPLIGTIG ANSVARSFORSIKRING

Hjælp Til Gæld har en professionel rådgiver-ansvarsforsikring. Den tegnede forsikring indebærer som udgangspunkt, at et evt. erstatningsansvar, som måtte opstå som følge af vores fejl og mangler i vores rådgivning af dig, kan dækkes af Lloyd’s Insurance Company SA att. Ryan Specialty Group Denmark A/S, Strandvejen 125, 2900 Hellerup.

Den maksimale forsikringssum er 3 mio. kr. pr. år.  Dog begrænset til 1,5 mio. kr. pr. skade. Vi skal tillige oplyse, at der i dette eller tidligere forsikringsår ikke er rejst krav mod Hjælp Til Gæld.

Du skal dog som kunde være opmærksom på, at forsikringsselskabet ikke dækker erstatningskrav, der udspringer af eller står i forbindelse med:   

  • Afgivelse af garanti om opnåelse af specifikke rente- eller investeringsafkast og/eller besparelser.  
  • En finansiel institutions og/eller virksomheds (herunder men ikke begrænset til realkreditinstitut, bank, forsikringsselskab, børsmægler, investeringsvirksomhed, leasing- eller factoringselskab) konkurs, insolvens eller betalingsstandsning.  
  • Tilbagebetaling af midler opkrævet af sikrede, ud over hvad der måtte være dækket af garantiforsikringen.  
  • Krav rejst af en finansiel institution og/eller virksomhed, herunder men ikke begrænset til realkreditinstitut, bank, forsikringsselskab, børsmægler, investeringsvirksomhed, leasing- eller factoringselskab. 
  • Følgende aktiviteter udøvet af sikrede: bankvirksomhed, kreditgivning, kapitalforvaltning, administration af pensionsordninger, udarbejdelse og/eller rådgivning om investeringsprospekter.  
  • Driftstab, avancetab, tab af kunder eller andre indirekte tab.  
  • Arbejde udført af underleverandører til sikrede, herunder eksterne konsulenter o.l.
ADRESSE

HJÆLP TIL GÆLD
Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
3400 Hillerød

CVR: 27086314

KONTAKT
HJÆLP TIL GÆLD PÅ FACEBOOK
Måske er der nogen i din omgangskreds, der har gældsproblemer og ikke ved, at der er hjælp at hente. Like og del gerne.
VIRKSOMHEDEN
Hvis du er havnet i en situation, hvor gælden er blevet så stor, at du ikke længere har mulighed for at betale den tilbage på normal vis, så kan vi hjælpe dig ud af din uoverskuelige gældssituation. Vi hjælper dig med at blive gældfri ud fra vores mangeårige erfaring på området og vores indgående kendskab til de forskellige kreditorer. Vi bruger som jurister gældende lovgivning og finder den mest optimale løsning for dig. Og vi gør det med stor succes!