hvorfor-kraeves-fast-indtaegt

Årsagen til, at det er et krav, at du har fast indtægt, når du skal forhandle frivillig akkord er, at kreditorerne kræver dette for at være indstillede på at indgå i akkorder. I gældssanering er det et lovbestemt krav at du har fast indtægt. Både i forbindelse med gældssanering og frivillig akkord er årsagen, at man vil sikre sig, at du kan betale så meget som muligt til afvikling af på din gæld.. Man kan sige, at en fast indtægt er deres krav for ville nedsætte rente, fjerne rente og afskrive en del af gælden ifm. frivillig akkord eller gældssanering.

FAST INDTÆGT ER:

  • Fast løn (gerne fuld tid eller i hvert fald tæt på)

  • Flexydelse og flexjob (begge kriterier skal som regel være opfyldt)

  • Førtidspension

  • Folkepension

Kontanthjælp kan i meget sjældne tilfælde betragtes som fast indtægt i gældssaneringsregi. Det er i tilfælde, hvor der ikke er udsigt til, at du nogen sinde vil komme i job. D.v.s. at du har modtaget kontanthjælp gennem en lang periode og måske har en alder der gør, at du nok ikke vil komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvis du modtager dagpenge, ressourceydelse, kontanthjælp, er i lære og under uddannelse, så lever du som hovedregel ikke op til kravene om at have fast indtægt i relation til gældssanering og akkorder.

Hvis du har en indtægt der ikke er fast (jfr. beskrivelse ovenfor) så skal du vente med at søge gældssanering og forhandle akkord til du har fast indtægt. Gældssanering kræver at du har min. 3 lønsedler fra samme job. Dette skyldes, at man vil sikre sig, at din prøvetid er ovre. I frivillige akkorder kan en lønseddel som regel være nok, men det anbefales at afvente at prøvetiden er overstået.

ADRESSE

HJÆLP TIL GÆLD
Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
3400 Hillerød

CVR: 27086314

KONTAKT
HJÆLP TIL GÆLD PÅ FACEBOOK
Måske er der nogen i din omgangskreds, der har gældsproblemer og ikke ved, at der er hjælp at hente. Like og del gerne.
VIRKSOMHEDEN
Hvis du er havnet i en situation, hvor gælden er blevet så stor, at du ikke længere har mulighed for at betale den tilbage på normal vis, så kan vi hjælpe dig ud af din uoverskuelige gældssituation. Vi hjælper dig med at blive gældfri ud fra vores mangeårige erfaring på området og vores indgående kendskab til de forskellige kreditorer. Vi bruger som jurister gældende lovgivning og finder den mest optimale løsning for dig. Og vi gør det med stor succes!