HÅBLØS GÆL – UOVERSKUELIG GÆLD

Hvordan kommer jeg af med en håbløs gæld, hvornår er der tale om håbløs gæld og hvordan finder jeg ud af, hvor jeg skylder penge?

Det første skridt er, at du får et overblik over dine kreditorer, så du får et billede af, om du har det, der betegnes som håbløs gæld. Om en gæld er håbløs afhænger bl.a. af, hvor lang tid det vil tage dig at betale gælden tilbage. Dette afhænger igen af, hvor stort et beløb du har mulighed for at betale til kreditorerne. Dette betyder, at sammenligner vi 2 personer, der skylder lige meget står de ikke nødvendigvis begge i håbløs gæld. Tjener den ene fx. 30.000 pr. måned og tjener den anden 20.000, så skal der mere til, for at personen der tjener 30.000 er i håbløs gæld, fordi denne vil have en højere betalingsevne end den person der tjener 20.000.

Hvordan finder jeg ud af hvem jeg skylder penge til? Desværre findes der ikke sted, hvor du kan få et overblik over din samlede gæld. Hvis du er i tvivl om, hvem dine kreditorer er, så er der 3 forskellige måder du kan forsøge dig med for, at få det bedst mulige overblik. Du kan starte med at logge ind på Skats hjemmeside og se under det punkt der hedder restgæld og renteudgifter. Her kan du se en del af de kreditorer der er. Listen er dog ikke udtømmende, da fx udenlandsk registrerede kreditorer ikke har pligt til at indberette. Flere inkassofirmaer, fx Intrum Justitia og Nodeco er udenlandsk ejet og indberetter derfor ikke til Skat.

Når du har tjekket din skattemappe har du fundet en del af kreditorerne, næste skridt er at tjekke, hvem der evt. har registreret dig i RKI (som nu hedder Experian) og i det tilsvarende register der hedder Debitorregistret. Herefter gennemgår du de breve/rykkere du har fået, og udarbejder til sidst en samlet liste over dine gældsposter. Er du stadig usikker på om du har fået alle med, så kan du ringe rundt til de større inkassofirmaer og spørge, om du står i deres systemer. Når du har lavet listen over gældsposterne, så kan du kontakte kreditorerne og bede om at få oplyst, hvor meget du skylder.

Næste skridt er at få kigget på din forskudsopgørelse. Denne skal være korrekt ellers giver den et forkert billede af din økonomi. Er der fejl i forskudsopgørelsen, er dine lønsedler heller ikke korrekte, for de er baseret på din forskudsopgørelse. Mange tror, at Skat selv går ind og retter i deres tal, når der sker ændringer i deres økonomi. Det gør de ikke!!! Du skal selv tage affære og gå ind og ændre din forskudsopgørelse. Det kan fx være nødvendigt, hvis du stiger eller falder i løn, sælger eller køber fast ejendom, omlægger lån, begynder at indbetale til en privat pensionsopsparing, stopper betalinger til kreditorer o.s.v.

Nu skal du lave en liste med dine udgifter og herefter gennemgå dem en efter en for, at se om der kan spares på en eller flere af dem. Du kan f.eks. kontakte forsikringsselskaber og se om du kan få billigere forsikringer ved at flytte selskaber. Mobilabonnementer er også et oplagt sted at finde besparelser. Det kan også være at dit dyre tv-abonnement kan spares væk eller gøres billigere.

Nu er du klædt på til at gå i gang med at forhandle med dine kreditorer i forhold til, hvordan gælden skal afvikles.

KONTAKT OS!