GÆLDSSANERING & HAR DU MISTET JOBBET

Hvad sker der, hvis du har fået gældssanering og du har mistet jobbet efter der er givet gældssanering?

Hvis du har fået gældssanering og mister jobbet, bliver skilt eller går ned i løn i den periode gældssaneringen løber, så kan du sandsynligvis ikke overholde betalingerne til kreditorerne. Hvis du kan se, at du ikke kan overholde betalingerne, er der stadig mulighed for, at du kan opretholde din gældssanering selv om du har mistet jobbet. Det er meget vigtigt, at du straks kontakter skifteretten og beder om at få din sag genoptaget, fordi du har mistet jobbet. Skifteretten vil så i mange tilfælde indkalde dig til et møde, hvor din nuværende situation gennemgås. Hvis skifteretten kan se, at du ikke har mulighed for at overholde betalingerne, vil skifteretten genoptage din sag og der er mulighed for at få beregnet et nyt budget, der viser din nye betalingsevne efter din situation har ændret sig efter du har mistet jobbet.

Ofte bliver løsningen, at perioden for gældssaneringen forlænges for at kompensere for, at du ikke kan betale så højt et beløb pr. måned som tidligere, da du har mistet dit job og har en lavere indtægt. Dog viser praksis, at perioden sjældent bliver på mere end 8 år. Dette for, at du som skyldner kan se en ende på dine økonomiske problemer. I nogle tilfælde er løsningen at hele din gæld kan bortfalder. Dette sker, hvis du ikke har en månedlig betalingsevnen til kreditorerne og der heller ikke er udsigt til at dette vil ske.

For at skifteretten kan ændre den oprindelige kendelse om gældssanering kræver det, at kreditorerne skal indkaldes til et nyt møde i skifteretten, og de skal have mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til det ændrede forslag efter du har har mistet jobbet.

KONTAKT OS!