Gæld ved skilsmisse, separation og dødsfald

Hæftelse for ægtefælles gæld

Mange tror, at man hæfter for hinandens gæld, når man er gift. Sådan er det ikke. Hver part hæfter for egen gæld, og der sondres mellem, hvilke aktiver der tilhører manden, og hvilke der tilhører hustruen. Aktiver der er købt af hustruen for dennes penge tilhører hustruen og omvendt.

Gæld er personlig forstået på den måde, at manden hæfter for den gæld, han har skrevet under på, og hustruen for den, hun har sat sin underskrift på. Hustruens kreditorer kan således kun gå efter hustruens aktiver og kan ikke søge sig fyldestgjort i mandens aktiver.

Formuefællesskab får først betydning i forbindelse med separation, skilsmisse eller død. Indtræffer en af disse situationer, vil man skulle dele aktiver og passiver. Vi tilbyder vores hjælp til gæld ved skilsmisse i både Hillerød, København og i resten af landet.

Opgørelse af bo i forbindelse med dødsfald, separation og skilsmisse

Når et bo skal gøres op i forbindelse med før nævnte situationer, skal der udarbejdes et regnskab over, hvad manden ejer, hvad han skylder, og hvad han efter denne beregning ejer netto (aktiver minus passiver). Samme regnskab udarbejdes for hustruen. Når boet så gøres op, skal den anden part have halvdelen af den nettoformue, hvis denne er positiv.

Hvis nettoformuen er negativ (gæld er større end aktiver), beholder den ægtefælle, der har negativ nettoformue denne selv.

Hvem hæfter for gæld ved skilsmisse?

Den 1. marts 2012 trådte den nye ægtefælleskiftelov i kraft. Den betyder bl.a., at det blev muligt for insolvente skilsmissepar og samlevende at få skifterettens hjælp til deling af fælles gæld ved skilsmisse. Desværre giver loven ikke skifteretten kompetence til at gennemtvinge opdeling af gæld. Det betyder altså, at hvis man sammen har optaget gælden, så hæfter man også fælles for den – også hvis der tale om et underskud i forbindelse med fx tab på hussalg, bilsalg m.m.

Så mange står i den situation, at de er gået fra hinanden, men stadig hæfter sammen for en gæld og derfor er økonomisk bundet til hinanden i mange år efter samlivets ophør. Det er nemlig sådan, at når to parter hæfter fælles for en gæld, så kan kreditor søge hele gælden betalt hos den ene part, hvis den anden part ikke kan eller ikke vil betale.

I disse situationer kan en gældsrådgiver indgå i forhandlinger med kreditor om at få opdelt gælden. Det er ikke nemt at få kreditorerne til at opdele gælden. Det kræver et professionelt arbejde med gennemarbejdet økonomisk materiale.

Kontakt os og få hjælp til deling af gæld

Du er velkommen til at kontakte os allerede i dag for at få hjælp til din gæld, enten på telefon 60 20 09 99 eller e-mail info@hjaelptilgaeld.dk, for at få hjælp til din gæld ved skilsmisse.

KONTAKT OS

FÅ HJÆLP ALLEREDE I DAG

Vi hjælper kunder i hele Danmark
Du skal have fast indtægt og en gæld på over kr. 200.000, for at vi kan hjælp dig.

  ADRESSE

  HJÆLP TIL GÆLD
  Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
  3400 Hillerød

  CVR: 27086314

  KONTAKT
  HJÆLP TIL GÆLD PÅ FACEBOOK
  Måske er der nogen i din omgangskreds, der har gældsproblemer og ikke ved, at der er hjælp at hente. Like og del gerne.
  VIRKSOMHEDEN
  Hvis du er havnet i en situation, hvor gælden er blevet så stor, at du ikke længere har mulighed for at betale den tilbage på normal vis, så kan vi hjælpe dig ud af din uoverskuelige gældssituation. Vi hjælper dig med at blive gældfri ud fra vores mangeårige erfaring på området og vores indgående kendskab til de forskellige kreditorer. Vi bruger som jurister gældende lovgivning og finder den mest optimale løsning for dig. Og vi gør det med stor succes!