EJENDOMSSFORBEHOLD VED GÆLDSSANERING

Har du en bil købt med ejendomsforbehold og har du ikke længere råd til at have den?

Udfordringen er ofte, at gælden i bilen er større end værdien af bilen – altså tænker mange, at de ikke har ”råd” til at komme af med bilen, fordi der vil være en restgæld der skal afvikles på. Men sådan er det heldigvis sjældent. Her bliver du hjulpet hvis du har købt med ejendomsforbehold.

Hvis du er forbruger og har købt en bil med ejendomsforbehold, så er du godt stillet, hvis du ikke længere har råd til at beholde bilen. Du kan nemlig levere bilen tilbage og kreditor skal slette restgælden, dette er en konsekvens af, at der er ejendomsforbehold. Altså skylder du ikke kreditor noget, uanset, hvor stor gælden i bilen er. Dette er en fordel, hvis gælden i bilen er større end værdien af bilen.

DU SKAL OVERHOLDE FØLGENDE BETINGELSER:

  • Der skal være tinglyst et ejendomsforbehold

  • Der skal være betalt 20% af bilens værdi i udbetaling

  • Bilen skal være finansieret gennem et finansieringsselskab

  • Der må ikke være misligholdelse af bilen (er der det, vil du hæfte for det, det koster at få skaderne udbedret)

  • Du skal have misligholdt aftalen med finansieringsselskabet

  • Der må ikke være udlæg i bilen

  • Du skal være forbruger

Når du levere bilen tilbage er det vigtigt, at du sikrer dig, at bilen bliver leveret tilbage til fuld og endelig afgørelse af restgælden. Dette skal fremgå af det dokument du underskriver i forbindelse med tilbageleveringen af bilen. Bilen kan enten leveres tilbage via fogedretten, når kreditor indkalder dig, fordi du ikke har overholdt den månedlige betalinger, eller ved, at du kontakter kreditor og aftaler tilbageleveringen.

Hvis ikke kreditor ønsker at tage bilen tilbage uden at du hæfter for restgælden til trods for at der er ejendomsforbehold, så må du afvente at kreditor indbringer sagen for fogedretten. I fogedretten oplyser du, at der er ejendomsforbehold i bilen, og at du ønsker at levere bilen tilbage uden efterfølgende at hæfte for en evt. restgæld. Hvis du opfylder betingelserne (se ovenfor) vil fogedretten beslutte, at du kan levere bilen tilbage uden at skylde finansieringsselskabet andet end for eventuelle skader på bilen.

ADRESSE

HJÆLP TIL GÆLD
Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
3400 Hillerød

CVR: 27086314

KONTAKT
HJÆLP TIL GÆLD PÅ FACEBOOK
Måske er der nogen i din omgangskreds, der har gældsproblemer og ikke ved, at der er hjælp at hente. Like og del gerne.
VIRKSOMHEDEN
Hvis du er havnet i en situation, hvor gælden er blevet så stor, at du ikke længere har mulighed for at betale den tilbage på normal vis, så kan vi hjælpe dig ud af din uoverskuelige gældssituation. Vi hjælper dig med at blive gældfri ud fra vores mangeårige erfaring på området og vores indgående kendskab til de forskellige kreditorer. Vi bruger som jurister gældende lovgivning og finder den mest optimale løsning for dig. Og vi gør det med stor succes!