Spørgsmål om gæld? Velkommen til Hjælp Til Gælds brevkasse

Vi har en lang og bred erfaring i ansøgninger om gældssaneringer i hele landet, vi forhandler med alle kendte kreditorer og vi ved hvad vi taler om. Du kan her i brevkassen frit stille alle former for spørgsmål om gæld, inkasso, fogedret, udlæg, tvangsauktion og akkordforhandlinger med kreditorer.

Som gældsrådgivere svarer vi på alle spørgsmål som relaterer sig til gæld. Vi holder os løbende opdateret på nyeste lovgivning og seneste retspraksis.

Spørgsmål om gæld? Brug for hjælp til gæld? Har du spørgsmål til gæld, kommentarer eller behov for uddybning, så skriv til os her i vores brevkasse. Vi glæder os til at modtage spørgsmål og give svar på dem.

Du vælger selv om du ønsker at være 100 % anonym eller afslutte dit spørgsmål med dit navn. Dit spørgsmål og svar på dit spørgsmål er her i brevkassen offentligt.

Hjælp Til Gæld brevkasse

Your question is saved and will appear when it is answered.

Svar og spørgsmål

 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej. Min onkel har købt en ny bil for 3 år siden og er nu i den situation, at han ikke har råd til afdragene. Han har i aftalen med finansieringsselskabet, en sikkerhed, i form af ejendomsforbehold. Som jeg kan læse mig frem til, betyder det at han kan aflevere bilen tilbage og samtidig komme ud gældfri. Hvis jeg har forstået det rigtigt vil han efter manglende betaling blive indkaldt i fogedretten eller han kan indgå frivilligt forlig med finansieringsselskabet, inden det når i fogedretten. Men der står at bilen ikke må være misligeholdt. Hvad menes der helt konkret med dette? Gælder det også slitage på dæk, antal kørte km osv? Håber du kan hjælpe os. Mange hilsner fra niecen.
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Kære niece. Reglerne om tilbagetagelse af din onkels bil fremgår af kreditaftalelovens §§ 38-41. Jeg formoder her, at din onkel har købt bilen som almindelig forbruger (der gælder andre regler for erhverv). Er din onkels bil mere værd end restgælden (det han skylder til finansieringsselskabet), så skal han tilbagebetales det overskyende beløb når bilen returneres. Som hovedregel så kan finansieringsselskabet dog ikke forlange betaling af din onkel selvom bilen måtte være mindre værd en restgælden. Der er dog den undtagelse som fremgår af kreditaftalelovens § 41 hvoraf fremgår: "...har kreditgiveren kun krav på betaling af det overskydende beløb, i det omfang særlige omstændigheder taler derfor,navnlig hvis forbrugeren har udvist forsømmelighed ved brugen eller opbevaringen af det købte eller har lagt hindringer i vejen for tilbagetagelsesforretningen". Her vil det i praksis kunne være, at din onkel har misligholdt eller forringet bilen udover hvad der kan forventes ved almindelig brug. Det kunne være bilen var meget skadet af buler, huller i sæder etc. Kunne muligvis også være at han havde brugt den erhvervsmæssigt og herved kørt mange flere kilometer end der er "normalt". Det gælder herfor ikke slitage på dæk og kørte km til almindeligt privatbrug. Jeg har bistået mange af mine kunder ved tilbagetagelsesforrretninger, jeg har endnu ikke oplevet, at der skulle betales yderligere til kreditgiver (kreditor). Vh Michael Roth.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej Hvis jeg søger gældssanering koster det mig så noget? Og kan man fortryde undervejs Mvh Ulla
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej Ulla. Hvis du søger gældssanering så koster det som udgangspunkt ikke noget. Det er gratis at søge i skifteretten. Der er dog et mindre gebyr på 400 kr. hvis du vil kære et evt. afslag til landsretten. Du kan godt vælge at trække din ansøgning tilbage, dette sker normalt uden udgifter. Der er dog i konkursloven § 203 hjemmel til at pålægge dig at stille sikkerhed for skifterettens omkostninger, denne bestemmelse bruges som hovedregel hvis du tidligere har trukket en ansøgning tilbage og hertil har udvist kritisk adfærd. Skal du bruge en professionel rådgiver til at hjælpe dig med ansøgning og vejledning, så vil du skulle betale for denne ydelse. Vh Michael Roth.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej Har læst om de muligheder i eventuelt kan tilbyde, samt flere af spørgsmålene og svarene i brevkassen, men har dog lige et par enkelte spørgsmål tiltros. Kort om min hustrus og egen siruation. Vi skylder tilsammen og hver for sig ca. 800.000 fordelt på adskillige kreditorer, stor lån, mindre lån, gamle lån samt nyere lån optaget af forskellige årsager. Vi har begge fast, fuldtids arbejde og tjener til sammen 55.000 før skat / md. Vi har en billig husleje på 5.500 og har opsagt fagforening, div. Forsikringer, billig tv pakke mv. Men når alt er betalt har vi et månedlig rådighedsbeløb på 3500. Mit spørgsmål går således på, at ser i en mulighed i at påtage “vores sag” hvordan afvikler vi således jeres salær? Vi er i øvrigt bosidden i Århus, men kan fornemme det ikke er et problem? På forhånd tak for svar Vh Ole
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej Ole. Tak for dine spørgsmål. Det er ikke noget problem at i bor i Århus. Vi har kunder i alle dele af landet, hertil også danskere bosiddende i udlandet. Vi starter altid et samarbejde op efter en grundig vurdering, budgetlægning og indledende møde. Det indledende møde tager vi ofte på vores kontor i Hillerød, men det kan sagtens fungere rigtig godt, at vi "mødes" via telefon og mail. Med en forbrugsgæld på ca. 800.000 kr. så skal der betales en meget høj samlet ydelse, herved overrasker det mig ikke at jeres rådighedsbeløb er så lavt som du anfører, dette til trods for pæne husstandsindkomster. Jeg kan ikke på forhånd vurdere vores muligheder for at hjælpe jer, hertil skal jeg bruge flere oplysninger om kreditorerne og jeres budget, men ud fra det du skriver ser jeg ikke noget som gør, at jeg vil vurdere jeres situation umulig for en løsning. Vi har mange kunder som vi hjælper med meget store forbrugslån, også kunder som skylder væsentligt mere end 800.000. Angående vores salær, så finder vi som regel altid en god løsning som kan holdes indenfor vores kunders budget, herved at de som minimum har samme rådighedsbeløb som gælder for reglerne om gældssanering (for et par uden hjemmeboende mindreårige børn er beløbet 10.670 kr./mdr. i 2018 satser). Ud fra det du skriver, så vil jeg vurdere, at vi formentlig skal have forhandlet nogle nye aftaler på plads for jeres gældsposter, herved vil jeres månedlige budget også komme til at være bedre i balance. Et rådighedsbeløb på 3.500 kr. er alt for lidt for en husstand. Jeg vil meget gerne give jer en konkret vurdering hvis du vil kontakte mig på tlf. 26787073 eller via mail mh@hjaelptilgaeld.dk.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej Michael Højgaard, Er det korrekt at man ikke senere kan eje fast ejendom hvis man har fået gældssanering? Jeg mener at man kan søge gældssanering for SU lån udelukkende - og derved holde eventuelle banklån ude af det. Men hvordan er reglerne så for at eje fast ejendom. På forhånd tak. Mvh
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej. Tak for dit spørgsmål. Dit spørgsmål kan tolkes på to måder. Jeg vil her forsøge at besvare begge. Hvis du mener om du kan eje fast ejendom efter du har opnået gældssanering, altså om du må købe ejerbolig, sommerhus etc. når kendelsen om gældssanering er afsagt. Dette må du gerne, der er ikke regler som forhindrer dig i dette, men du kan evt. forvente at det nok i den første tid bliver vanskeligt, dette grundet stramt budget og mulig registrering i RKI. Så det handler her om kreditvurdering, ikke om konkurslovens regler for gældssanering. En anden variation af spørgsmålet kan være, om du må eje fast ejendom samtidigt med at du opnår gældssanering. Dette må du også gerne hvis ejendommen tjener som din bolig, men det er dog ofte svært at få en ejerbolig med i gældsaneringsbudgettet. Skal du have en ejerbolig med, så skal de kreditorer som har pant i ejendommen og hvor pantet er omfattet af ejendommens værdi holdes ude af gældssaneringen. Disse kreditorer betales her som en del af dine boligudgifter, udfordringen kommer så når gældssaneringsbudgettet skal lægges, her skal den samlede boligudgift inkl. betaling af kreditorer med pant kunne holdes indenfor konkurslovens regler om "rimelige boligudgifter", dette er sjældent muligt. Du spørger på om man kan holde banklån ude og kun søge gældssanering for SU-lån. Hvis banklånet er med pant i ejendommen, så kan du efter de betingelser jeg har anført ovenfor holde lånet ude af gældssaneringen, ellers skal det medtages. En gældssanering omfatter som hovedregel alt din gæld som ikke er pantesikret. vh Michael Roth.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej.. Jeg skylder Den Danske Bank ca. 230.000kr. De har udlæg i min bolig. Da jeg så ringer til dem, siger de til mig at jeg ikke skylder dem penge mere, fordi min glæd til dem er forældet.. Mit spørgsmål er om de stadig kan have udlæg i min bolig, når min gæld ved dem er slette...?? Mvh Jonas P
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej Jonas P. Det korte svar på dit spørgsmål er nej. Et udlæg bortfalder jf. forældelseslovens § 25, stk. 1. hvis der er indtrådt forældelse for det krav der er gjort udlæg for. Det lidt mere nuancerede svar kan være, at selve udlægget i sig selv bevirker at forældelsesfristen forlænges i henhold til forældelseslovens § 18, stk. 1. Afgørende for dit spørgsmål kan derfor være hvornår der er foretaget udlæg, her er udgangspunktet er den nye forældelsesfrist skal regnes 10 år fra fogedrettens afslutning i henhold til § 19, stk. 6-7 jf. § 5. Det var en del paragraffer, men hvis du ringer til mig, så kan jeg svare dig konkret og uden for mange juridiske termer. Vh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej. Jeg skal muligvis til at søge gældssanering. Jeg har en gæld på 1.200.000 som er opstået efter tab på salg af hus. Min mand døde for 3 år siden. Han var selvstændig og huset var ejet af firmaet. Desværre var det ikke mulig for mig at drive virksomheden videre, så den gik konkurs og huset skulle sælges. Min mand og jeg havde i sin tid kautioneret for kreditforeningslånet - så nu står jeg tilbage med gælden. Jeg har læst og googlet en del om gældssanering og har lige et spørgsmål. I mit nuværende job skal jeg ofte stille egen bil til rådighed. Min nuværende bil er betalt, men jeg overvejer kraftigt at anskaffe mig en bil der kører længere på literen. Det vil dog betyde at jeg bliver nødt til at skylde ca.20.000 til et billån. Mit spørgsmål er så hvormeget af udgifterne til bilen jeg kan regne med i de "tilladte" udgifter. Jeg er med på at de første 750 skal betales af mit rådighedsbeløb, men hvad med det resterende beløb?
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Tak for dit spørgsmål. I konkurslovens § 4, stk. 4, nr. 3, fremgår det at rimelige omkostninger ved erhvervelse af indkomst kan fradrages i en gældssanering. Hovedreglen er, at der kan fradrages omkostninger til offentlig transport for beløb som ligger ud over gældende bundfradrag (770 kr. i 2018). Udgifter til bil kan dog i visse tilfælde fradrages, dette såfremt du ikke kan benytte offentlig transport til arbejde eller du er afhængig af bilen i dit arbejde. Såfremt du skal stille egen til rådighed, så vil det som udgangspunkt være alle rimelige udgifter udover de 770 kr. som kan fradrages i gældssaneringsbudgettet (hovedreglen er dog, at transportudgiften ikke må overstige 25 % af din nettoløn). Du kan hertil godt indeholde evt. udgifter til billån som en del af transportudgiften, men jeg vil som udgangspunkt ikke anbefale dig at købe ny bil og stifte bilgæld kort tid før du ansøger om gældssanering, dette vil i mange tilfælde kunne give afslag på gældssanering. Det må dog bero på en konkret vurdering om det anses som en rimelig disposition og kan godkendes af skifteretten, dette kan jeg vurdere hvis du kontakter mig direkte på telefonen. Bemærk hertil, at det må forventes at du modtager kørselsgodtgørelse (statens takster), denne skal indgå i dit gældssaneringsbudget som indtægter. vh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Jeg har en søn der har fået 4 år ,dømt på indicier, han skal betale til forurettet og sit barn. Når han kommer ud inden for et år står han i gæld til langt op i halsen, 500.0000.- eller mere Han skylte intet før. han var i gang med en uddannelse og vil igang igen med en uddannelse når han kommer ud eller et job, han har sin egen lejet lejlighed som er udlejet pt. han er 29 år og vil have sin søn på 4 år til at bo hos ham igen som før. Han vil jo gerne have sig en familie igen når tingene er komme på plads, men det er jo svært når der ikke er en åben dør for enden af tunellen han kan se. Hvordan er han stillet i denne sitation ? den bekymeret mor !
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Kære bekymrede mor. Hvad angår din søns gældssituation, så skal han nok blive gældfri, men der kan måske gå en del år før dette sker. Med en gæld på mere end 500.000 kr. (hertil tilskrives også løbende renter), så vil det kræve en god årsindkomst for at kunne tilbagebetale gælden indenfor rimelig tid. Når din søn er blevet løsladt og han efter evt. endt uddannelse har fundet sig et job, så må det konkret vurderes om hans budget giver mulighed for at kunne afvikle gælden. Kan han ikke tilbagebetale den indenfor rimelig tid (ca. 10 år), så vil han formentlig kunne erklæres kvalificeret insolvent (håbløs forgældet) og herved opfylde den overordnede betingelse for at opnå gældssanering. Der er dog en bestemmelse i konkurslovens § 197, stk. 2, nr. 3 som siger, at der normalt ikke kan afsiges kendelse om gældssanering, dette såfremt at en "ikke uvæsentlig" del af gælden stammer fra kriminalitet. Din søn vil derfor næppe kunne opnå gældssanering kort tid efter sin løsladelse. At gælden aldrig kan saneres vil heller ikke være tilfældet, men der vil efter en konkret vurdering skulle gå en årrække. Afhængig af din søns forseelse, så kan han måske først gives gældssanering efter der er gået 10 år. Mit forslag vil være, at din søn efter løsladelse får etableret sig, får sig uddannet og kommer i job, herefter kontakter han os for en vurdering af hans muligheder. Hvis alt hans gæld ligger i offentlig regi, så kan et alternativ til gældssanering være muligheden for "eftergivelse af gæld til det offentlige". Vh Michael Højgaard
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej Jeg har en gæld til min tidligere bank, en lang historie med svindel osv. Banken har nu overdraget min gæld til et inkassofirma og beder om at jeg enten betaler hele gælden på en gang eller indgår en afdragsordning. Jeg har ikke mulighed for at betale hele gælden på en gang. Mit spørgsmål lyder: Må inkassofirmaet registrere mig i RKI hvis jeg indgår en afdragsordning med dem? Jeg spørger fordi jeg har læst, at pengeinstitutter ikke må registrere i RKI før sagen enten har været i fogedretten eller civilretten.
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Reglerne for registrering i et skyldnerregister (eks. RKI) fremgår af persondataloven. Når man som skyldner ikke overholder sine betalingsforpligtelser, så kan kreditor efter 3 skriftlige rykkere indberette til et skyldnerregister. Det beløb der skyldes skal dog overstige 200 kr. og du må som skyldner ikke være uenig i beløbet. Reglerne for forsikringsselskaber, penge- og realkreditinstitutter er anderlede, dette grundet de er underlagt regler fra Finanstilsynets. En skyldner kan først indberettes til et skyldnerregister når sagen er behandlet i civilretten eller fogedretten. Som direkte svar på dit spørgsmål, så må banken gerne indberette dig til RKI selvom du indgår en afdragsordning, den må dog først indberette dig efter din sag har været behandlet i civil- eller fogedretten. Vh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej jeg Hedder Mike. Jeg står men en rigtig stor gæld da jeg har dummet mig med min tidligere kærste jeg tog en masse lån fos os og det skulle jeg aldrig have gjort jeg står snart og bliver smidt på gaden med mit ene barn !! og har næsten ingen penge at leve for jer fuldtidsansat og tjener nok penge men de ryger desævrre alle til regninger jeg skylder nok lidt over 300.000 kr.
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej Mike. Det lyder som en svær situation du står i. Der er dog næsten altid løsninger for at blive gældfri, enten ved forhandling med kreditorerne eller ansøgning om gældssanering. Du har dog lige nu mest brug for en bolig og tag over hovedet for dig og dit barn. Jeg tænker, at du skal have styr på boligsituationen først, så skal vi nok finde løsninger på din gæld efterfølgende. Da det ikke er helt ligegyldigt hvilken bolig du finder ift. afviklingen af din gæld, så må du meget gerne kontakte mig for rådgivning om din situation. Vh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Min mand søger om gældssanering, pt søger vi ny bolig da hans hus er røget, vi er gift men har særeje, fået besked om at vi ikke må bo for dyrt, men kan det påvirke noget sålænge det er mig der lejer boligen og alene står som lejer og jeg betaler huslejen.
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Boligudgifterne for et samlevende par i en gældssanering, uden hjemmeboende mindreårige børn, vil som udgangspunkt kunne betragtes som rimelige når de ligger i niveauet 7.500-8.000 kr. om måneden. Bemærk, at der her er tale om nettoboligudgifterne, dette vil sige som udgangspunkt husleje, vand, varme og el, hertil fratrukket evt. indtægter om udlejning, boligstøtte m.m. Nettoboligudgiften skal også ses i sammenhæng med nettoindkomsten. Der kan måske accepteres en højere husleje, hvis denne procentuelt udgør en mindre del af nettoindkomsten. Vurderes boligudgiften som urimelig høj, så vil der gives afslag på gældssanering. Der kigges her dog på skyldneren som skal søge, en evt. samlever der holdes ude af gældssaneringen må gerne bidrage med mere en halvdelen til de samlede boligudgifter, herved vil en højere husleje kunne godkendes. For at kunne svare konkret for jeres situation, så skal jeg have flere oplysninger om jeres budget. Ring gerne til mig. Vh Michael Højgaard.
Kontakt os
Få hjælp allerede idag

Vi hjælper kunder i hele Danmark

Du skal have fast indtægt og en gæld på over kr. 200.000, for at vi kan hjælp dig.

Indtast koden her

: *

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Type: OAuthException
Code: 10
Click here to Troubleshoot.

Tilmed dig vores servicemail og få guldkorn, tips og tricks til hvordan du holder din økonomi i skak.

Spørgsmål eller brug for hjælp ?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp ? Kontakt os gerne via vores kontaktformular eller ring til os på telefonnummer 60200999. Når du har fast stabil indtægt og en gæld på over kr. 200.000, kan vi hjælpe dig med en løsning på dine gældsproblemer samt tilbyde dig en gratis sagsvurdering.

Læs om hvordan vi arbejder og hjælper dig og om hvad vores kunder siger om os