Spørgsmål om gæld? Velkommen til Hjælp Til Gælds brevkasse

Vi har en lang og bred erfaring i ansøgninger om gældssaneringer i hele landet, vi forhandler med alle kendte kreditorer og vi ved hvad vi taler om. Du kan her i brevkassen frit stille alle former for spørgsmål om gæld, inkasso, fogedret, udlæg, tvangsauktion og akkordforhandlinger med kreditorer.

Som gældsrådgivere svarer vi på alle spørgsmål som relaterer sig til gæld. Vi holder os løbende opdateret på nyeste lovgivning og seneste retspraksis.

Spørgsmål om gæld? Brug for hjælp til gæld? Har du spørgsmål til gæld, kommentarer eller behov for uddybning, så skriv til os her i vores brevkasse. Vi glæder os til at modtage spørgsmål og give svar på dem.

Du vælger selv om du ønsker at være 100 % anonym eller afslutte dit spørgsmål med dit navn. Dit spørgsmål og svar på dit spørgsmål er her i brevkassen offentligt.

Hjælp Til Gæld brevkasse

Your question is saved and will appear when it is answered.

Svar og spørgsmål

 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej min svoger har fået foretaget udlæg i sin ejerlejlighed, af danske bank kan man så lave en aftale med dem om rente stop, indtil den bliver solgt???
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Tak for dit spørgsmål. Det er svært at svare på uden flere oplysninger. En aftale med rentestop (eller nedsat rente) kan typisk indgås, såfremt der ikke er udsigt til, at en skyldner kan afvikle sin gæld indenfor rimelig tid. Afhængig af tab/eller overskud på salget af lejligheden vil der formentlig først kunne forhandles aftale efter salget af lejligheden. Står din svoger til et større tab vil nedskrivning af gæld, rentestop mv. kunne forhandles ud fra hans givne situation. Jeg vil ikke vurdere, at der kan forhandles rentestop på nuværende tidspunkt.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej Jeg vil har fået foretaget et udlæg på mit hus. Fodringen er nu overdraget til en anden kreditor. Kan jeg så få slettet udlægget? På forhånd tak for hjælpen
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Tak for dit spørgsmål. Udlægget følger fordringen (gældsposten) og herved vil en ny kreditor overtage. For at få slettet et udlæg, så kan det enten ske ved aftale med kreditor (typisk via forhandling), du har betalt det krav som der er gjort udlæg for eller hvis kravet forældes jf. forældelseslovens § 25, stk. 1. Har du brug en drøftelse af dine muligheder så er du meget velkommen til at kontakte os. Vh Michael Roth.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej. Jeg har blot et simpelt spørgsmål. Må man blive registret 2 gange i RKI for den samme sag. Har været registret 1 gang på denne sag.
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej. Det korte svar på dit spørgsmål er "nej". Har du været registreret for en gæld i 5 år, kan du ikke blive registreret for den samme gæld igen. Hvis du bliver slettet, før de 5 år er gået, og du ikke har betalt gælden, kan kravet registreres på ny. De 5 år, som man kan stå registreret, vil da tælle fra første gang, du var indberettet, da registreringens samlede løbetid ikke må overstige 5 år. Vh Michael Roth.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Goddag, Jeg har en gæld hos de offentlige på omkring 250.000 kr. uden at have en afdrags aftale på plads og sådan har det været de sidste 7 år. Hvis jeg køber en bil uden afdragsordning, kan SKAT tvinge mig til at sælge den for at afvikle noget af gælden? Tak på forhånd.
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Goddag. Tak for dit spørgsmål. Skylder du penge til det offentlige, så har Skat (nu Gældsstyrelsen) muligheden for at tvangsinddrive gælden. Inddrivelsen kan ske ved udlæg i dine aktiver. Ejer du aktiver af værdi, så vil de på baggrund af udlægget kunne tvangssælges. En bil er at aktiv, herved vil den kunne risikere at blive tvangssolgt for at nedbringe din gæld. Som du måske har læst i nyhederne, så har Skat i de senere år haft problemer med deres inddrivelse, herved forklaringen på, at du nok ikke har hørt fra dem for nyligt. Jeg vil anbefale dig, såfremt du har betalingsevne til det, at starte en midlertidig betaling til Gældsstyrelsen. Vh Michael Roth.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Jeg har en gæld på 12000 stående hos inkassofirma. Jeg tog kontakt til dem mhp at få den indfriet, da jeg har mulighed for at betale 10000. Det er ikke muligt på lige netop den sag som denne gæld vedrører, og hvorfor kunne jeg ikke få forklaringen på. Hvordan kan det være, at der ikke kan indgås en aftale med inkassofirma vedr dette?
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Udgangspunktet for at indgå aftaler med et inkassofirma er som hovedregel, at du som skyldner skal dokumentere, at du er kvalificeret insolvent (håbløs forgældet). Har du mulighed for at betale 10.000 kr. på en gæld til 12.000 kr. så vil det være formodningen, at du godt kan afvikle de sidste 2.000 kr. over en løbende periode. Såfremt dette er tilfældet, så vil det ikke give mening for inkassofirmaet et nedskrive din gæld. Vh Michael Roth.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej. Min onkel har købt en ny bil for 3 år siden og er nu i den situation, at han ikke har råd til afdragene. Han har i aftalen med finansieringsselskabet, en sikkerhed, i form af ejendomsforbehold. Som jeg kan læse mig frem til, betyder det at han kan aflevere bilen tilbage og samtidig komme ud gældfri. Hvis jeg har forstået det rigtigt vil han efter manglende betaling blive indkaldt i fogedretten eller han kan indgå frivilligt forlig med finansieringsselskabet, inden det når i fogedretten. Men der står at bilen ikke må være misligeholdt. Hvad menes der helt konkret med dette? Gælder det også slitage på dæk, antal kørte km osv? Håber du kan hjælpe os. Mange hilsner fra niecen.
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Kære niece. Reglerne om tilbagetagelse af din onkels bil fremgår af kreditaftalelovens §§ 38-41. Jeg formoder her, at din onkel har købt bilen som almindelig forbruger (der gælder andre regler for erhverv). Er din onkels bil mere værd end restgælden (det han skylder til finansieringsselskabet), så skal han tilbagebetales det overskyende beløb når bilen returneres. Som hovedregel så kan finansieringsselskabet dog ikke forlange betaling af din onkel selvom bilen måtte være mindre værd en restgælden. Der er dog den undtagelse som fremgår af kreditaftalelovens § 41 hvoraf fremgår: "...har kreditgiveren kun krav på betaling af det overskydende beløb, i det omfang særlige omstændigheder taler derfor,navnlig hvis forbrugeren har udvist forsømmelighed ved brugen eller opbevaringen af det købte eller har lagt hindringer i vejen for tilbagetagelsesforretningen". Her vil det i praksis kunne være, at din onkel har misligholdt eller forringet bilen udover hvad der kan forventes ved almindelig brug. Det kunne være bilen var meget skadet af buler, huller i sæder etc. Kunne muligvis også være at han havde brugt den erhvervsmæssigt og herved kørt mange flere kilometer end der er "normalt". Det gælder herfor ikke slitage på dæk og kørte km til almindeligt privatbrug. Jeg har bistået mange af mine kunder ved tilbagetagelsesforrretninger, jeg har endnu ikke oplevet, at der skulle betales yderligere til kreditgiver (kreditor). Vh Michael Roth.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej Hvis jeg søger gældssanering koster det mig så noget? Og kan man fortryde undervejs Mvh Ulla
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej Ulla. Hvis du søger gældssanering så koster det som udgangspunkt ikke noget. Det er gratis at søge i skifteretten. Der er dog et mindre gebyr på 400 kr. hvis du vil kære et evt. afslag til landsretten. Du kan godt vælge at trække din ansøgning tilbage, dette sker normalt uden udgifter. Der er dog i konkursloven § 203 hjemmel til at pålægge dig at stille sikkerhed for skifterettens omkostninger, denne bestemmelse bruges som hovedregel hvis du tidligere har trukket en ansøgning tilbage og hertil har udvist kritisk adfærd. Skal du bruge en professionel rådgiver til at hjælpe dig med ansøgning og vejledning, så vil du skulle betale for denne ydelse. Vh Michael Roth.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej Har læst om de muligheder i eventuelt kan tilbyde, samt flere af spørgsmålene og svarene i brevkassen, men har dog lige et par enkelte spørgsmål tiltros. Kort om min hustrus og egen siruation. Vi skylder tilsammen og hver for sig ca. 800.000 fordelt på adskillige kreditorer, stor lån, mindre lån, gamle lån samt nyere lån optaget af forskellige årsager. Vi har begge fast, fuldtids arbejde og tjener til sammen 55.000 før skat / md. Vi har en billig husleje på 5.500 og har opsagt fagforening, div. Forsikringer, billig tv pakke mv. Men når alt er betalt har vi et månedlig rådighedsbeløb på 3500. Mit spørgsmål går således på, at ser i en mulighed i at påtage “vores sag” hvordan afvikler vi således jeres salær? Vi er i øvrigt bosidden i Århus, men kan fornemme det ikke er et problem? På forhånd tak for svar Vh Ole
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej Ole. Tak for dine spørgsmål. Det er ikke noget problem at i bor i Århus. Vi har kunder i alle dele af landet, hertil også danskere bosiddende i udlandet. Vi starter altid et samarbejde op efter en grundig vurdering, budgetlægning og indledende møde. Det indledende møde tager vi ofte på vores kontor i Hillerød, men det kan sagtens fungere rigtig godt, at vi "mødes" via telefon og mail. Med en forbrugsgæld på ca. 800.000 kr. så skal der betales en meget høj samlet ydelse, herved overrasker det mig ikke at jeres rådighedsbeløb er så lavt som du anfører, dette til trods for pæne husstandsindkomster. Jeg kan ikke på forhånd vurdere vores muligheder for at hjælpe jer, hertil skal jeg bruge flere oplysninger om kreditorerne og jeres budget, men ud fra det du skriver ser jeg ikke noget som gør, at jeg vil vurdere jeres situation umulig for en løsning. Vi har mange kunder som vi hjælper med meget store forbrugslån, også kunder som skylder væsentligt mere end 800.000. Angående vores salær, så finder vi som regel altid en god løsning som kan holdes indenfor vores kunders budget, herved at de som minimum har samme rådighedsbeløb som gælder for reglerne om gældssanering (for et par uden hjemmeboende mindreårige børn er beløbet 10.670 kr./mdr. i 2018 satser). Ud fra det du skriver, så vil jeg vurdere, at vi formentlig skal have forhandlet nogle nye aftaler på plads for jeres gældsposter, herved vil jeres månedlige budget også komme til at være bedre i balance. Et rådighedsbeløb på 3.500 kr. er alt for lidt for en husstand. Jeg vil meget gerne give jer en konkret vurdering hvis du vil kontakte mig på tlf. 26787073 eller via mail mh@hjaelptilgaeld.dk.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej Michael Højgaard, Er det korrekt at man ikke senere kan eje fast ejendom hvis man har fået gældssanering? Jeg mener at man kan søge gældssanering for SU lån udelukkende - og derved holde eventuelle banklån ude af det. Men hvordan er reglerne så for at eje fast ejendom. På forhånd tak. Mvh
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej. Tak for dit spørgsmål. Dit spørgsmål kan tolkes på to måder. Jeg vil her forsøge at besvare begge. Hvis du mener om du kan eje fast ejendom efter du har opnået gældssanering, altså om du må købe ejerbolig, sommerhus etc. når kendelsen om gældssanering er afsagt. Dette må du gerne, der er ikke regler som forhindrer dig i dette, men du kan evt. forvente at det nok i den første tid bliver vanskeligt, dette grundet stramt budget og mulig registrering i RKI. Så det handler her om kreditvurdering, ikke om konkurslovens regler for gældssanering. En anden variation af spørgsmålet kan være, om du må eje fast ejendom samtidigt med at du opnår gældssanering. Dette må du også gerne hvis ejendommen tjener som din bolig, men det er dog ofte svært at få en ejerbolig med i gældsaneringsbudgettet. Skal du have en ejerbolig med, så skal de kreditorer som har pant i ejendommen og hvor pantet er omfattet af ejendommens værdi holdes ude af gældssaneringen. Disse kreditorer betales her som en del af dine boligudgifter, udfordringen kommer så når gældssaneringsbudgettet skal lægges, her skal den samlede boligudgift inkl. betaling af kreditorer med pant kunne holdes indenfor konkurslovens regler om "rimelige boligudgifter", dette er sjældent muligt. Du spørger på om man kan holde banklån ude og kun søge gældssanering for SU-lån. Hvis banklånet er med pant i ejendommen, så kan du efter de betingelser jeg har anført ovenfor holde lånet ude af gældssaneringen, ellers skal det medtages. En gældssanering omfatter som hovedregel alt din gæld som ikke er pantesikret. vh Michael Roth.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej.. Jeg skylder Den Danske Bank ca. 230.000kr. De har udlæg i min bolig. Da jeg så ringer til dem, siger de til mig at jeg ikke skylder dem penge mere, fordi min glæd til dem er forældet.. Mit spørgsmål er om de stadig kan have udlæg i min bolig, når min gæld ved dem er slette...?? Mvh Jonas P
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej Jonas P. Det korte svar på dit spørgsmål er nej. Et udlæg bortfalder jf. forældelseslovens § 25, stk. 1. hvis der er indtrådt forældelse for det krav der er gjort udlæg for. Det lidt mere nuancerede svar kan være, at selve udlægget i sig selv bevirker at forældelsesfristen forlænges i henhold til forældelseslovens § 18, stk. 1. Afgørende for dit spørgsmål kan derfor være hvornår der er foretaget udlæg, her er udgangspunktet er den nye forældelsesfrist skal regnes 10 år fra fogedrettens afslutning i henhold til § 19, stk. 6-7 jf. § 5. Det var en del paragraffer, men hvis du ringer til mig, så kan jeg svare dig konkret og uden for mange juridiske termer. Vh Michael Højgaard.
Kontakt os
Få hjælp allerede idag

Vi hjælper kunder i hele Danmark

Du skal have fast indtægt og en gæld på over kr. 200.000, for at vi kan hjælp dig.

Indtast koden her

: *

2 år siden

Hjælp til gæld

Gældssanering er en ordning, hvor man får nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som man er i stand til at betale. Skifteretten nedsætter gælden til en procentdel af den oprindelige gæld. Betalingen sker som en afdragsordning, hvor man efterfølgende betaler beløbet med månedlige afdrag over en periode på normalt fem år.

Beløbet, som skal betales, fastsættes, så der fortsat er et rådighedsbeløb og et beløb til dækning af faste udgifter til for eksempel husleje, el, vand og varme, bidrag til a-kasse, børnepasning og medicin.

Den primære betingelse for at få gældssanering er, at man ikke har mulighed for at betale sin gæld fuldt ud inden for en rimelig årrække, og at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af økonomien for den pågældende.

Kontakt os på hjælptilgæld.dk for at høre om dine muligheder for gældssanering
... Se mereSe mindre

2 år siden

Hjælp til gæld

Vi støtter Børneulykkes fonden. Det er et fantastisk initiativ. ... Se mereSe mindre

Vi støtter Børneulykkes fonden. Det er et fantastisk initiativ.

 

Kommenter på Facebook

Tak Christina. Og pøj pøj med klatringen😊

Det er SÅ sejt!👍🏻 Tusind tak til Hjælp til gæld for deres virksomhedssponsorat og fantastiske opbakning til mig i mit projekt! Tak Anette❤️

Har du brug for et presserende lån til at løse dine økonomiske behov, er vi pålidelige, effektive, hurtige og dynamiske, med 100% garanteret lån, vi giver også (euro, pund, rand, pesos og dollars. (3%), hvis du er interesseret, kom tilbage til os. * Forbedring af hjemmet * Lån Opfinder * Gæld Konsolidering Lån? * Erhvervslån? * Personlige lån. besøg vores officielle emil; addrress via (unisysfinancialinvestment@yahoo.com eller whatsapp +13052248197) Kontakt os i dag, og du vil være glad for at gøre forretninger med os

2 år siden

Hjælp til gæld

I aften i TV-Avisen kommer der et indslag om lånehajer. Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden står bag kampagnen "Stop lånehajerne". Det kan vi godt bakke op om. For nyligt stødte vi på den hidtil største ÅOP på et lån vi nogensinde har set. Intet mindre end 3.197 % i ÅOP. I tror det er løgn, men den er god nok. Det er helt utroligt hvad de kan slippe af sted med.
Har du forbrugslån vi skal kigge efter i sømmene og er din gæld stukket af sammen med renterne? Så tøv ikke med at kontakte os. Se mere her: hjaelptilgaeld.dk/kontakt/
... Se mereSe mindre

I aften i TV-Avisen kommer der et indslag om lånehajer. Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden står bag kampagnen Stop lånehajerne. Det kan vi godt bakke op om. For nyligt stødte vi på den hidtil største ÅOP på et lån vi nogensinde har set. Intet mindre end 3.197 % i ÅOP. I tror det er løgn, men den er god nok. Det er helt utroligt hvad de kan slippe af sted med.
 Har du forbrugslån vi skal kigge efter i sømmene og er din gæld stukket af sammen med renterne? Så tøv ikke med at kontakte os. Se mere her: https://hjaelptilgaeld.dk/kontakt/

 

Kommenter på Facebook

Kristian Noack

Har du brug for et presserende lån til at løse dine økonomiske behov, er vi pålidelige, effektive, hurtige og dynamiske, med 100% garanteret lån, vi giver også (euro, pund, rand, pesos og dollars. (3%), hvis du er interesseret, kom tilbage til os. * Forbedring af hjemmet * Lån Opfinder * Gæld Konsolidering Lån? * Erhvervslån? * Personlige lån. besøg vores officielle emil; addrress via (unisysfinancialinvestment@yahoo.com eller whatsapp +13052248197) Kontakt os i dag, og du vil være glad for at gøre forretninger med os

2 år siden

Hjælp til gæld

I sidste uge modtog vi denne dejlige feedback, som vi gerne vil dele med jer. Og stort tak til Birgit for, at dele sin historie:

Jeg er en af de danskere, som ikke bekymrede mig så meget om økonomi. Det skal nok gå alt sammen... så jeg lånte til ting, rejser og gaver til andre m.m. Jeg havde jo mit gode job og fast indtægt, så jeg troede aldrig, at jeg ville havne i en vanskelig situation.
Men efter mange år på den måde, havde jeg så mange lån med høj rente, at det begyndte at blive svært at betale mine regninger. Og banken ville ikke hjælpe, for min økonomi var dårlig og jeg havde ikke noget af værdi - altså ingen sikkerhed.
Så jeg tog flere lån med højere og højere renter på og lige pludselig gik det op for mig, at jeg var i store økonomiske problemer og jeg blev rigtig ked af det og måtte bede familien om hjælp. Men de havde ikke så mange penge, så de kunne ikke låne mig så meget og problemerne fortsatte og jeg var rigtig rigtig ked af det og flov. Jeg havde svært ved at fortælle det til andre end familien og jeg følte mig helt fortabt.
Det var min søn og svigerdatter, der havde set programmerne om danskere på tvang, som forslog mig at søge hjælp hos Annette Wisborg. Hun virker så sød sagde min svigerdatter.
Og det må man sige, at hun havde ret i.
Jeg gik med bøjet nakke til det første møde hos Annette, men hun var så empatisk og forstående, at jeg hurtig stoppede med undskyldningerne og med at føle mig flov over min situation og begyndte at føle, at jeg trods mine dumme valg, nok skulle komme på ret køl igen.
Jeg var spændt på, om det ville lykkedes Annette at få lavet nogle aftaler, der kunne forbedre min situation og det gjorde det. Hun er så dygtig og man er i trygge kærlige hænder. Så nu har vi lavet en masse gode aftaler, mange af dem med nul rente eller nedskrivning af gæld og nu har jeg overblik og kan betale min gæld igen og har nok penge at leve for. Jeg er så lettet og glad.
Så hvis du er i tvivl og føler, at alt er overskueligt så vil jeg anbefale, at du tager et møde med Annette eller en af de andre ansatte i Hjælp til Gæld. De er fantastiske og du kan få et helt nyt liv uden alle de økonomiske problemer der tynger så meget.

Kærlig hilsen Birgit fra København
... Se mereSe mindre

 

Kommenter på Facebook

Har du brug for et presserende lån til at løse dine økonomiske behov, er vi pålidelige, effektive, hurtige og dynamiske, med 100% garanteret lån, vi giver også (euro, pund, rand, pesos og dollars. (3%), hvis du er interesseret, kom tilbage til os. * Forbedring af hjemmet * Lån Opfinder * Gæld Konsolidering Lån? * Erhvervslån? * Personlige lån. besøg vores officielle emil; addrress via (unisysfinancialinvestment@yahoo.com eller whatsapp +13052248197) Kontakt os i dag, og du vil være glad for at gøre forretninger med os

2 år siden

Hjælp til gæld

Hjælp til gæld udvider. Vi har fået selskab på kontoret af Thomas. Han kommer med 14 års erfaring fra bank- og realkreditsektoren og er klar til, at hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til dine økonomiske problemer. Vi sidder nu tre mand på kontoret i Hillerød og er altid parate til, at drøfte dine muligheder i forhold til din økonomi. Er din gæld steget dig over hovedet eller er det hele bare blevet lidt uoverskueligt? Kontakt os endelig for, at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.
hjaelptilgaeld.dk/
... Se mereSe mindre

Hjælp til gæld udvider. Vi har fået selskab på kontoret af Thomas. Han kommer med 14 års erfaring fra bank- og realkreditsektoren og er klar til, at hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til dine økonomiske problemer. Vi sidder nu tre mand på kontoret i Hillerød og er altid parate til, at drøfte dine muligheder i forhold til din økonomi. Er din gæld steget dig over hovedet eller er det hele bare blevet lidt uoverskueligt? Kontakt os endelig for, at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.
https://hjaelptilgaeld.dk/

 

Kommenter på Facebook

Tak Mogens😊 du er fantastisk😊

Kæmpe fan!

Bare gå til den. I har allerede gjort fin og effektiv reklame for jer selv i TV👍

Kunne du evt. Lave nogle kurser, hvor de unge lærer om økonomi og hvordan de undgår at komme i økonomiske problemer ? Jeg tænker på programmet luksus fælden, hvor man ser rigtig mange unge som ikke kan finde ud af at håndtere deres økonomi.

Har du brug for et presserende lån til at løse dine økonomiske behov, er vi pålidelige, effektive, hurtige og dynamiske, med 100% garanteret lån, vi giver også (euro, pund, rand, pesos og dollars. (3%), hvis du er interesseret, kom tilbage til os. * Forbedring af hjemmet * Lån Opfinder * Gæld Konsolidering Lån? * Erhvervslån? * Personlige lån. besøg vores officielle emil; addrress via (unisysfinancialinvestment@yahoo.com eller whatsapp +13052248197) Kontakt os i dag, og du vil være glad for at gøre forretninger med os

+ Se tidligere kommentarer

3 år siden

Hjælp til gæld

Da jeg gennemgik en ny kundes økonomi ser jeg følgende omkostninger på et SMS lån:
Den årlige omkostning i % er 943% (ÅOP). Man tror ikke det kan være sandt, men det er virkeligheden.
Hvis du er kommet dertil, hvor du har udtømt dine lånemuligheder og må ty til disse lån, så er det nu du skal stoppe op, for det er den direkte vej mod afgrunden.
Kontakt os, så vi kan hjælpe dig inden det er for sent.

hjaelptilgaeld.dk/
... Se mereSe mindre

Da jeg gennemgik en ny kundes økonomi ser jeg følgende omkostninger på et SMS lån:
Den årlige omkostning i % er 943% (ÅOP). Man tror ikke det kan være sandt, men det er virkeligheden.
Hvis du er kommet dertil, hvor du har udtømt dine lånemuligheder og må ty til disse lån, så er det nu du skal stoppe op, for det er den direkte vej mod afgrunden.
Kontakt os, så vi kan hjælpe dig inden det er for sent.

https://hjaelptilgaeld.dk/Image attachment

 

Kommenter på Facebook

Morten var det lignende renter du havde set eksempler på?

Har du brug for et presserende lån til at løse dine økonomiske behov, er vi pålidelige, effektive, hurtige og dynamiske, med 100% garanteret lån, vi giver også (euro, pund, rand, pesos og dollars. (3%), hvis du er interesseret, kom tilbage til os. * Forbedring af hjemmet * Lån Opfinder * Gæld Konsolidering Lån? * Erhvervslån? * Personlige lån. besøg vores officielle emil; addrress via (unisysfinancialinvestment@yahoo.com eller whatsapp +13052248197) Kontakt os i dag, og du vil være glad for at gøre forretninger med os

3 år siden

Hjælp til gæld

Idag har vi netop forhandlet den sidste kreditor på plads for en kunde. Hun har kæmpet med gælden de sidste 10 år. Om 4 år er hun gældfri og hun kan sagtens overholde de månedige betalinger til kreditorerne og samtidig have råd til at leve. Hun siger, at hun har fået et nyt liv:-)
Vi er også klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på www.xn--hjlptilgld-e6ag.dk/ for en gratis sagsvurdering.
... Se mereSe mindre

Idag har vi netop forhandlet den sidste kreditor på plads for en kunde. Hun har kæmpet med gælden de sidste 10 år. Om 4 år er hun gældfri og hun kan sagtens overholde de månedige betalinger til kreditorerne og samtidig have råd til at leve. Hun siger, at hun har fået et nyt liv:-)
Vi er også klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på http://www.xn--hjlptilgld-e6ag.dk/ for en gratis sagsvurdering.

 

Kommenter på Facebook

Har du brug for et presserende lån til at løse dine økonomiske behov? Vi tilbyder lån fra 3.000,00 USD til 800.000.000,00 USD. Maks. Vi er pålidelige. Effektiv, hurtig og dynamisk, med 100% garanteret lån. Derudover er der (Euro, pund og dollar) den rentesats, der gælder for alle lån (3%), hvis du er interesseret, kontakt os. De tilbudte tjenester omfatter: * hjem * kredit opfinderne * gæld konsolidering lån * kommerciel * Personlige lån. Kontakt os i dag, og du vil være glad, hvis du gør forretninger Med os email: axiscapitalloansfinance@gmail.com eller whatsapp +130522481973

3 år siden

Hjælp til gæld

Hjælp Til Gæld ønsker alle en rigtig glædelig jul.

Mange hilsner fra
Annette og Michael
... Se mereSe mindre

Hjælp Til Gæld ønsker alle en rigtig glædelig jul.

Mange hilsner fra
Annette og Michael

 

Kommenter på Facebook

Har du brug for et presserende lån til at løse dine økonomiske behov? Vi tilbyder lån fra 3.000,00 USD til 800.000.000,00 USD. Maks. Vi er pålidelige. Effektiv, hurtig og dynamisk, med 100% garanteret lån. Derudover er der (Euro, pund og dollar) den rentesats, der gælder for alle lån (3%), hvis du er interesseret, kontakt os. De tilbudte tjenester omfatter: * hjem * kredit opfinderne * gæld konsolidering lån * kommerciel * Personlige lån. Kontakt os i dag, og du vil være glad, hvis du gør forretninger Med os email: axiscapitalloansfinance@gmail.com eller whatsapp +130522481973

3 år siden

Hjælp til gæld

Må en bank spærre dit Dankort, hvis du bliver registreret i RKI?
NEJ det må de ikke, medmindre der er tilknyttet en kredit til kortet.

Forbrugerombudsmanden har netop afgjort, at en banker ikke må spærre en kundes Visa/Dankort med den begrundelse, at kunden er blevet registreret i RKI, når kunden ikke har en aftale med banken om kredit.

Banker må ikke spærre en kundes betalingskort med henvisning til, at der er en væsentlig forhøjet risiko for, at kunden ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse, når kunden ikke har en aftale med banken om at få kredit. Ifølge lovgivningen er registrering i RKI ikke ensbetydende med, at kunden vil foretage uberettiget overtræk på sit Visa/Dankort.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen udtaler i den sammenhæng:

”Når en kunde bliver registreret i RKI, så har vedkommende misligholdt en eller flere af sine betalingsaftaler. Men det giver ikke en bank ret til at spærre kundens Visa/Dankort, når der ikke er en aftale om kredit, og bestille et andet betalingskort til kunden uden kundens samtykke.”

“I takt med udviklingen mod det kontantløse samfund er vi som forbrugere i stigende grad afhængige af betalingskort. Det er vores adgang til at foretage indkøb og betale. Derfor begrænser reglerne bankernes mulighed for at spærre vores betalingskort.”
... Se mereSe mindre

 

Kommenter på Facebook

Carina Hansen Haddad læs se jeg har ret med det er ulovligt at spærre folks dankort fordi de er i rki

Har du brug for et presserende lån til at løse dine økonomiske behov? Vi tilbyder lån fra 3.000,00 USD til 800.000.000,00 USD. Maks. Vi er pålidelige. Effektiv, hurtig og dynamisk, med 100% garanteret lån. Derudover er der (Euro, pund og dollar) den rentesats, der gælder for alle lån (3%), hvis du er interesseret, kontakt os. De tilbudte tjenester omfatter: * hjem * kredit opfinderne * gæld konsolidering lån * kommerciel * Personlige lån. Kontakt os i dag, og du vil være glad, hvis du gør forretninger Med os email: axiscapitalloansfinance@gmail.com eller whatsapp +130522481973

3 år siden

Hjælp til gæld

Her kan du læse, hvordan det kan ødelægge livskvaliteten at have gæld. Jeg tror ikke nogen kan forestille sig, hvor meget det fylder. Jeg poster dette for at skabe fokus på, hvordan det kan opleves at være gældsplaget og for at give håb om, at der er vej ud i langt de fleste tilfælde.

Martin skriver:

Annette ikke bare hjalp mig økonomisk, hun fik mig også mentalt ovenpå.

Da jeg kontaktede Annette var det ganske enkelt sidste udvej, inden det værste man kan gøre mod sig selv og dem man elsker.
Annette tog mig straks ind og fortalte mig med det samme at det her, det skulle vi nok få løst sammen – jeg skal ærligt indrømme at jeg i starten ikke troede det var muligt.

Men vi fik sat os ned og snakkede om tingene og aftalte hvordan forløbet skulle være, hvilket også stillede krav til mig, og det var en hård omgang at skulle igennem, men Annette fik mig fortalt hvordan jeg skulle gøre, og det fik mig så småt til at tro på at det kunne lykkedes.

Når man er kommet dertil at man ikke kan sove om natten, er uden energi og mod om dagen, og praktisk talt ikke har 1 krone at gøre med, så er livet ikke et liv, og det overvejer man også om det overhovedet skal være.

Jeg kan ikke med ord beskrive hvor vigtig en del af mit liv Annette er gået hen og blevet.
Det var en meget mørk tunnel jeg kiggede direkte ind i, men Annette sørgede for der pludselig var lys for enden af den, og gav mig håbet om at kunne få en hverdag igen.

Og den hverdag er jeg nu ved at vænne tilbage til, alle mine aftaler er i stand og jeg kan se en slutdato på al den problematik jeg har skabt for mig selv.

Så Annette – af hjertet tak.

Måske kan vi også hjælpe dig. Kontakt os på: www.xn--hjlptilgld-e6ag.dk/
... Se mereSe mindre

Her kan du læse, hvordan det kan ødelægge livskvaliteten at have gæld. Jeg tror ikke nogen kan forestille sig, hvor meget det fylder. Jeg poster dette for at skabe fokus på, hvordan det kan opleves at være gældsplaget og for at give håb om, at der er vej ud i langt de fleste tilfælde.

Martin skriver:

Annette ikke bare hjalp mig økonomisk, hun fik mig også mentalt ovenpå.

Da jeg kontaktede Annette var det ganske enkelt sidste udvej, inden det værste man kan gøre mod sig selv og dem man elsker.
Annette tog mig straks ind og fortalte mig med det samme at det her, det skulle vi nok få løst sammen – jeg skal ærligt indrømme at jeg i starten ikke troede det var muligt.

Men vi fik sat os ned og snakkede om tingene og aftalte hvordan forløbet skulle være, hvilket også stillede krav til mig, og det var en hård omgang at skulle igennem, men Annette fik mig fortalt hvordan jeg skulle gøre, og det fik mig så småt til at tro på at det kunne lykkedes.

Når man er kommet dertil at man ikke kan sove om natten, er uden energi og mod om dagen, og praktisk talt ikke har 1 krone at gøre med, så er livet ikke et liv, og det overvejer man også om det overhovedet skal være.

Jeg kan ikke med ord beskrive hvor vigtig en del af mit liv Annette er gået hen og blevet.
Det var en meget mørk tunnel jeg kiggede direkte ind i, men Annette sørgede for der pludselig var lys for enden af den, og gav mig håbet om at kunne få en hverdag igen.

Og den hverdag er jeg nu ved at vænne tilbage til, alle mine aftaler er i stand og jeg kan se en slutdato på al den problematik jeg har skabt for mig selv.

Så Annette – af hjertet tak.

Måske kan vi også hjælpe dig. Kontakt os på: http://www.xn--hjlptilgld-e6ag.dk/

 

Kommenter på Facebook

Har du brug for et presserende lån til at løse dine økonomiske behov? Vi tilbyder lån fra 3.000,00 USD til 800.000.000,00 USD. Maks. Vi er pålidelige. Effektiv, hurtig og dynamisk, med 100% garanteret lån. Derudover er der (Euro, pund og dollar) den rentesats, der gælder for alle lån (3%), hvis du er interesseret, kontakt os. De tilbudte tjenester omfatter: * hjem * kredit opfinderne * gæld konsolidering lån * kommerciel * Personlige lån. Kontakt os i dag, og du vil være glad, hvis du gør forretninger Med os email: axiscapitalloansfinance@gmail.com eller whatsapp +130522481973

3 år siden

Hjælp til gæld

Nogle dage er bare bedre end andre. Idag er en stor dag for mig.
Jeg har haft besøg af en tidligere klient som har malet dette flotte billede til mig. Billedet symboliserer overgangen til forår, hvor nyt livsmod og glæde vender tilbage efter en sorte vinter fyldt med mismod og kulde.
Dette er hendes oplevelse af, hvordan det føles at få styr på sin økonomi. Jeg er dybt taknemmelig for at have været med på "rejsen".

Billedet hedder: En ny begyndelse/forår

Vi kan også hjælpe dig, kontakt os på: hjaelptilgaeld.dk/kontakt/
... Se mereSe mindre

Nogle dage er bare bedre end andre. Idag er en stor dag for mig. 
Jeg har haft besøg af en tidligere klient som har malet dette flotte billede til mig. Billedet symboliserer overgangen til forår, hvor nyt livsmod og glæde vender tilbage efter en sorte vinter fyldt med mismod og kulde.
Dette er hendes oplevelse af, hvordan det føles at få styr på sin økonomi. Jeg er dybt taknemmelig for at have været med på rejsen.

Billedet hedder: En ny begyndelse/forår

Vi kan også hjælpe dig, kontakt os på: https://hjaelptilgaeld.dk/kontakt/Image attachment

 

Kommenter på Facebook

I gør et flot stykke arbejde Annette. Og fortjener de roser I får.

Skønt der er folk som jer ❤️

flot godt gået

Jeg personligt 😊 kan sige et kæmpe tak, også til tv2 😊 uden deres hjælp havde jeg ikke siddet her i mit eget hus nu. Det var mega hårdt og meget grænseoverskridende, men så skønt at få den hjælp og komme videre 😊 jeg kan kun opfordre andre til at gøre det samme, få hjælp inden det er for sent.

Så skønt i findes og hjælper folk når det ser håbløst ud 😀

.

+ Se tidligere kommentarer

Tilmed dig vores servicemail og få guldkorn, tips og tricks til hvordan du holder din økonomi i skak.

Spørgsmål eller brug for hjælp ?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp ? Kontakt os gerne via vores kontaktformular eller ring til os på telefonnummer 60200999. Når du har fast stabil indtægt og en gæld på over kr. 200.000, kan vi hjælpe dig med en løsning på dine gældsproblemer samt tilbyde dig en gratis sagsvurdering.

Læs om hvordan vi arbejder og hjælper dig og om hvad vores kunder siger om os