ANSØGNING OM GÆLDSSANERING

Når der ansøges om gældssanering udfyldes blanketten ”Ansøgning om gældssanering”, og denne ansøgning sendes til skifteretten vedlagt diverse økonomiske oplysninger. I Hovedstadsområdet sendes ansøgning om gældssanering til Sø- og Handelsretten.

DET ER VIGTIGT, AT ANSØGNING OM GÆLDSSANERING UDFYLDES KORREKT, ELLRES KAN DU RISIKERE AT GÆLDSSANERINGEN BLIVER AFVIST. DER ER EN LANG RÆKKE ANDRE BETINGELSER DER OGSÅ SKAL VÆRE OPFYLDT, FØR DU KAN FÅ EN GÆLDSSANERING.

HER KAN BL.A. NÆVNES:

  • Dine økonomiske forhold skal være afklarede

  • Er der forbrugsgæld, skal der som hovedregel være tale om forholdsmæssig gammel gæld

  • Du skal have afdraget på det du skylder, hvis du har haft mulighed for det

  • Din gæld skal være håbløs og uoverskuelig

  • At dine forhold i øvrigt taler for en gældssanering

  • Gældssanering søges ved at indsende en ansøgning om gældssanering til skifteretten

Når ansøgning om gældssanering er sendt til retten, bliver du som regel indkaldt til et møde, hvor din ansøgning om gældssanering bliver grundigt gennemgået og der stilles spørgsmål til det, du har skrevet i din ansøgning om gældssanering. Efter gennemgang af din ansøgning om gældssanering beslutter medarbejderen fra retten, om der skal indledes gældssanering eller om din ansøgning om gældssanering skal afvise. Hvis din ansøgning om gældssanering bliver afvist, får du en begrundelse for, hvorfor der er givet afslag. Hvis din ansøgning om gældssanering ender med, at der indledes gældssanering, så udnævner retten en advokat, der skal tage sig af din sag.

Hvis du får afslag på din ansøgning om gældssanering, kan der indsendes en ny ansøgning om gældssanering, når afvisningsgrunden ikke længere er til stede.

ADRESSE

HJÆLP TIL GÆLD
Nordre Jernbanevej 37, 1. sal
3400 Hillerød

CVR: 27086314

KONTAKT
HJÆLP TIL GÆLD PÅ FACEBOOK
Måske er der nogen i din omgangskreds, der har gældsproblemer og ikke ved, at der er hjælp at hente. Like og del gerne.
VIRKSOMHEDEN
Hvis du er havnet i en situation, hvor gælden er blevet så stor, at du ikke længere har mulighed for at betale den tilbage på normal vis, så kan vi hjælpe dig ud af din uoverskuelige gældssituation. Vi hjælper dig med at blive gældfri ud fra vores mangeårige erfaring på området og vores indgående kendskab til de forskellige kreditorer. Vi bruger som jurister gældende lovgivning og finder den mest optimale løsning for dig. Og vi gør det med stor succes!