Spørgsmål om gæld? Velkommen til Hjælp Til Gælds brevkasse

Vi har en lang og bred erfaring i ansøgninger om gældssaneringer i hele landet, vi forhandler med alle kendte kreditorer og vi ved hvad vi taler om. Du kan her i brevkassen frit stille alle former for spørgsmål om gæld, inkasso, fogedret, udlæg, tvangsauktion og akkordforhandlinger med kreditorer.

Som brevkasseredaktør svarer jeg på alle spørgsmål som relaterer sig til gæld. Jeg holder mig løbende opdateret på nyeste lovgivning og seneste praksis.

Spørgsmål om gæld? Brug for hjælp til gæld? Har du spørgsmål til gæld, kommentarer eller behov for uddybning, så skriv til mig her i vores brevkasse. Jeg glæder mig til at modtage spørgsmål og give svar på dem.

Du vælger selv om du ønsker at være 100 % anonym eller afslutte dit spørgsmål med dit navn. Dit spørgsmål og svar på dit spørgsmål er her i brevkassen offentligt.

Hjælp Til Gæld brevkasse

Your question is saved and will appear when it is answered.

Svar og spørgsmål

 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej Jeg har gennem de sidste 4 år lånt mange penge. Jeg er syg med angst og depression, og lider af købemani. Vores gæld er ca 650000 kr til mange forskellige kreditorer. Jeg har både lånt penge selv og som ægtepar. Vi tjener godt og har ca 40000 kr udbetalt. Jeg fortalte først min mand i sommeren 2017, hvor meget jeg havde lånt. Vi har prøvet at danne os et overblik men det er meget svært. Vi har fået nogle aftaler i hus, med rentenedsættelse. Men der er stadig mange vi ikke betaler af på. Jeg blev erklæret insolvent i efteråret 2017. Kan I hjælpe? Jeg går til behandling og modtager medicin. Men det er stadig en kæmpe stressfaktor for mig og resten af familien. Ville I kunne overtage kontakt med kreditorerne og forhandle for os og få os på rette vej igen?
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej. Jeg har desværre mange andre kunder, som netop har samme problemstilling som du beskriver. Rigtigt mange af vores kunder har fået stiftet stor forbrugsgæld på grund af enten købemani eller ludomani. Det er vigtigt, at du få taget hånd om din købemani, dette før vi begynder at få løst din gældssituation. En forbrugsgæld på 650.000 er en stor gæld, men vi har kunder som faktisk når et stykke over 1.000.000 kr. før kreditterne lukker. Vi løser sådanne sager og vi kan også godt hjælpe dig videre til en hverdag uden gæld. Vi starter med at lave en taktisk plan sammen med dig, denne bygger på dine familieforhold og dit budget. Herefter kontakter vi alle dine kreditorer og vi har så den fremadrettede dialog med kreditorerne. Jeg håber du vil kontakte mig på mh@hjaelptilgaeld.dk eller 26787073, så finder jeg den rigtige løsning for dig. vh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Håber, I kan hjælpe. Vi blev for nogle år siden nødt til at sælge vores hus med et meget stort tab (1,5 mio til kreditforening og 300.000 til banken). Vi har underskrevet et papir på gælden, men har og har ikke haft mulighed for at betale af på gælden i de knap 7 år, der er gået. Derudover har min mand en gæld til Skat på 600.000 (oprindelig 280.000 men tilskrevet renter). Dette stammer fra en konkurs med et personligt ejet firma, som også førte til den manglende betalingsevne ift vores hus. Vi har overvejet gældssanering, men da min mand ikke er i arbejde er det ikke en mulighed. Nu har vi fået mulighed for at låne nogle penge af familien, da de kan se, hvor meget det påvirker os, at have den gæld hængende over hovedet. Vi ønsker derfor at indgå en aftale med kreditorerne, men er i tvivl om hvor lidt vi kan forvente de vil nøjes med. Hvad er jeres erfaring - hvor lidt vil hhv et realkreditinstitut, en bank og skat lade sig nøje med i en sådan akkordordning? Skattegælden er fra 2005, men min mand har underskrevet et gældsbrev til dem i 2013. Vi har fra en bekendt i Skat fået at vide, at når gælden er så gammel (og håbløs), vil de være tilfredse med nærmest ingenting, men hvad er ingenting? Hun nævnte at mellem 2 og 5 % ville være en mulighed (ift Skat).
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Tak for jeres spørgsmål. Mit udgangspunkt for en skyldner kan blive gældfri, dette når gælden er blevet så stor at den ikke kan betales tilbage, vil først være en vurdering af om betingelserne for en gældssanering kan opfyldes. Min erfaring med forhandlinger af akkordaftaler og den generelle holdning hos kreditorerne gør, at det som hovedregel må konkluderes, at en gældssanering er den hurtigste og billigste ved ud af en håbløs gældssituation. Når ikke betingelserne for gældssanering er opfyldt, så må det vurderes om der kan arbejdes i retning af at de opfyldes, eller om en evt. akkordforhandling vil være den bedste løsning. Du anfører i dit spørgsmål, at din mand ikke er i arbejde. Jeg tolker det herved således, at han er under uddannelse, på kontanthjælp eller modtager dagpenge. For at kunne give dig det mest korrekte svar, så vil din mands muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet spille en væsentlig rolle. En forhandling om akkord med kreditorerne tager udgangspunkt i jeres husstandsbudget og herved jeres betalingsevne. Hertil hvor stort et beløb i kan skaffe privat. Gæld til banker og realkreditinstitutter kan vi i visse tilfælde forhandle ned til lave beløb, dog ud fra en betragtning om gældens alder, skyldners alder, skyldners betalingsevne og hvilken kreditor der er tale om. Gæld til Skat lader sig pt. ikke forhandle, de er ved at genopbygge deres organisation, få styr på deres inddrivelse og IT-systemer. I den nuværende periode indgår Skat ikke akkordaftaler. Skat har vi tidligere kunnet forhandle, her har de typisk nedskrevet gælden med samme procentsats (dividende) som skyldners andre kreditorer har accepteret. Med baggrund i jeres gæld, så vurderer jeg ikke det vil være muligt at forhandle ned til 2-5 % hos Skat. Skal i have en konkret svar og oplæg på jeres muligheder, så skal jeg analysere jeres budget mv. Jeg vil ikke anbefale, at i endnu bruger lån fra private til nedbringelse af jeres gæld (alle jeres muligheder skal først vurderes). Skriv gerne til mig på mh@hjaelptilgaeld.dk Vh Michael Højgaard
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Tilbage levering af campingvogn til finanseringsselskab kan man det?Den er købt med ejendomsforbehold og hvad sker der bagefter kan man feks ikke en anden campingvogn eller?
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Tak for dit spørgsmål vedr. ejendomsforhold og mulighed for tilbagelevering ved finansieret campingvogn. Opfyldes betingelserne for et gyldigt ejendomsforbehold, som fremgår af kreditaftalelovens § 34, så vil sælger have mulighed for at tage det solgte tilbage ved købers misligholdelse. De fleste finansieringsselskaber kræver en dokumentation for at du som køber ikke kan betale, herved udfærdiges en erklæring om frivillig tilbagetagelse. Hvis du ikke har udvist forsømmelighed ved brugen eller opbevaringen af det købte, jf. særligt kreditaftalelovens § 41, så vil tilbagetagelsen ske til fuld og endelig afgørelse. Herved vil du som køber ikke står med en efterfølgende restgæld. Bemærk dog, at visse finansieringsselskaber kun tilbagetager via fogedretten. Om tilbagetagelsen sker via erklæring eller fogedret, så vil det være på baggrund af din manglende betalingsevne, herved vil du som køber kunne blive registreret i RKI. Mvh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Jeg ville høre om jeg er igang med en gældssanering og har fået lavet budget men har nu fået nogle arbejdsmarkeds erhervsevne tab udbetalt hvordan berøre det min gældssanering kan de bare tag dem eller hvordan ???
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej med dig. En erhvervsevnetabserstatning skal inddrages i din gældssanering forholdsmæssigt, dette iht. gældssaneringsbekendtgørelse § 4, stk. 3, nr. 2. Dette betyder, at såfremt din erstatning eks. er sat til at dække en periode på 10 år, og din gældssanering skal løbe i 5 år, så vil halvdelen af erstatningen skulle indgå i gældssaneringen. Bemærk også, at evt. udgifter til erhvervelse af erstatningen kan fradrages (eks. udgifter til advokat). Er der udbetalt godtgørelse for både mén og erhvervsevnetab, så må det fastlægges hvor stor en del der vedrører erhvervsevnetabet. Det skal her også bemærkes, at såfremt den del som burde indgå i gældssaneringen er forbrugt, så vil det kunne udelukke gældssanering.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej brevkasse Jeg ved ikk om i kan hjælpe mig men prøver at lykken... j Jeg har en gæld i banken på 380.000, betaler 4000 af i mdr og gælden bliver ikke mindre, har prøvet at kontakte min rådgiver om rentestop, men fik et klart nej og hun ville ønske jeg vandt i lotto... der sidder jeg tilbage som en kæmpe idiot, for havde virkelig taget mig sammen til at skrive til banken... Det skal lige siges jeg har udbetalt 13.000 i mdr og hver måned er et puslespil... håber at lykken er at skrive til jer om der er hjælp at hente... mvh Karina
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej Karina. Jeg vil ikke anbefale, at du går og venter på at vinde i Lotto for at blive gældfri. Med en månedlig udbetaling på 13.000 kr. og en gæld på 380.000 kr. er der meget som taler for, at du er "håbløst forgældet" og ikke kan afvikle din gæld indenfor rimelig tid (10 år). Jeg vil mene, at der enten skal forhandles en god aftale med banken, eller det skal undersøges om du kan få gældssanering. Kontakt mig på 26787073, så kan vi tale om dine muligheder og hvad vi kan hjælpe dig med. Vh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej Jeg vil lige høre, om det er muligt at få en akkord med banken. Min datter fik en gæld efter sin skilsmisse og skyldt banken 250.000 kr. Har været i fogedretten og indgået en afdragsordning på 500 kr. om måneden som hun betaler. Er kommet i RKI som udløber til november 2018. Da vi gerne vil hjælpe hende med at komme af med sin gæld, vil jeg høre om det i denne situation, vil være muligt at gå i forhandlinger med banken om en akkord med et engangsbeløb. Vil det evt. være bedst, når hun er slettet af RKi?
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej med jer. Jeg vil bestemt mene, at det kan være muligt at indgå en akkordaftale. Vi indgår mange aftaler, her hvor en nærtstående hjælper med et kontantbeløb. Hvordan tilbuddet skal udfærdiges, vil afhænge af gældens alder, din datters budget og hvilken kreditor der er tale om. Kontakt mig meget gerne for en drøftelse af mulighederne. vh Michael Højgaard
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej, Vedr. om transportudgifter til bil kan medtages skriver i, at der som en tommelfingerregel skal være mere en 1 1/2 times transporttid med offentlig transport til arbejde. Jeg har ikke kunnet finde noget omkring det andre steder - heller i lovgivningen. Hvor kommer den tommelfingerregel fra? Vh H.
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej. Tak for dit spørgsmål. Reglen udspringer sig fra retspraksis. Der er flere kendelser hvor retten udtaler sig om emnet. Af kendelser hvor bil accepteres kan eks. henvises til en fra Østre Landset fra 11. august 2009 (B-1563-09, 16. afd.). Her anføres: “[Ansøger] bor ca. 20 km fra sin arbejdsplads. Såfremt [ansøger] skal anvende offentlig transport, vil han ifølge Rejseplanen.dk skulle bruge ca. 2 timer hver vej i transporttid til sit arbejde. Henset hertil, og at udgifterne til bil ikke anses for urimelige sammenholdt med det samlede gældssaneringsforslag, tiltræder landsretten, at udgifterne til bil anses for rimelige udgifter ved erhvervelsen af indkomsten, jf. gældssaneringsbekendtgørelsen § 4, stk. 4, nr. 3. Det forhold at transporttiden formentlig vil kunne reduceres med ca. ½ time, såfremt [ansøger]cykler de ca. 4 km til den første bus, kan ikke føre til et andet resultat.” I modsat retning er der en del kendelser hvor bil ikke accepteres med en transport tid på ca. 1 time, herved bliver "tommelfingerregelen" at bil formentlig kan accepteres ved mere end 1½ times transport med det offentlige. Har du behov for hjælp til din ansøgning eller evt. kæreskrifte til landsretten, så er du velkommen til at kontakte mig. Vh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  HEJ, kan i oplyse mig om hvorvidt ansættelse i eget APS, anses som fast arbejde, i forhold til muligheden for at få gældssanering? på forhånd mange tak for hjælpen! mvh
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej med dig. Du kan godt være ansat i eget eller nærtståendes ApS og opnå gældssanering. Der er dog øgede krav ift. at synliggøre, at din løn modsvarer hvad du kan opnå som alm. lønmodtager ift. din arbejdsfunktion, der må ikke "opspares" i virksomheden til mere end hvad der er nødvendig for driften m.m. Det er med andre ord ikke umuligt, men mange får afslag på baggrund af konstruktionen. Vi har gode erfaringer i at rådgive omkring ansøgning ifm. selvstændig virksomhed, kontakt mig gerne for en drøftelse på 26787073. Vh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej vi er en familie med mor,far og tre børn, vi er endt i den situation at min mands job lukkede og han derfor måtte finde et andet job, men han er gået næsten 4000kr ned i løn om mdr, hvilket har gjort at vi ikke betaler alle vores kreditorre. Vi betaler vores boliglån vi har i banken og vores kreditforening. Men de lån vi har udover kan vi ikke betale af på. Hvis dem vi skylder penge tager udlæg i vores hus ender huset så på tvangsauktion? Kan de tage udlæg i vores løn? jeg får ressurseydelse af kommunen, og mn mand alm lønindkomst. Hvis vores hus kommer på tvangsauktion hvor lang/kort tid har vi så til at finde en anden bolig i? vi skylder ca 1 mio i/på huset og huset blev sidste efterår vurderet til ca 980000kr vores bank og kreditforening vil jo også komme og kræve deres penge hvis huset kommer på en tvangsauktion, vi ved ikke hvad vi skal gøre om vi skal finde en lejebolig nu og flytte også stoppe med at betale på huset eller og vi skal vente og se hvad tiden bringer. Jeg ender måske på en førtidspension til sommer og min mand har ikke udsigt til et job med højere løn, vi har 3 børn der går i skole så vi vil helst blive i vores lokale lille by, så de ikke skal skifte skole. Hvad er det bedste vi kan gøre ? Vi har givet dem vi skylder penge et budget over vores indtægter og udgifter så de kan se vi ikke har nogle penge og vi har ingen bil min mand har en bil han låner men ikke vi ejer og hvad med en mobiltelefon på afbetaling kan de tage udlæg i den når vi betaler af den? kan i evt hjælpe os når jeg ikke er i job og ikke ved hvad kommunens afgørelse bliver til juli 2018 om de vil give mig en førtidspension eller sende mig tilbage som ledig fleksjobber? Hilsen den meget forvirret mor
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Kære forvirrede mor Det er ikke en nem situation i står i, men jeres prioritering af betalingerne er jeg enig i. Dit første spørgsmål, som omfatter udlæg i jeres hus og risiko for tvangsauktion. Jeg noterer mig, at der ikke er friværdi i jeres hus. Det fremgår af retsplejelovens § 538, stk. 1, at udlæg giver ret til at begære tvangsauktion. Det er dog antaget i den juridiske litteratur, at såfremt der er tale om andre udlæg end pantebrevsudlæg, dvs. simple kreditorer (eks. forbrugsgæld), så kan fogedretten afvise begæring på grund af manglende retslig interesse, dette såfremt, at det er åbenbart at rekvirent (kreditor) ikke får andel i budsum og det er chikane. Sælges ejendom uden at rekvirent får andel i budsum skal denne hertil afholde auktionsomkostningerne jf. retsplejelovens § 565, stk. 1. Sagt med andre ord, betaler i de panthavere som omfatter realkreditlån, boliglån og evt. pantebrevslån som udgør gælden i huset på ca. 1 mio. kr., så er det ikke sandsynligt, at der begæres tvangsauktion. Der kan ikke foretages udlæg i jeres ikke udbetalte løn, dette med mindre der er forløbet mere end 7 dage efter slutningen af den periode som lønnen angår jf. retsplejelovens § 511, stk. 1, hertil skal fremhæves at udlæg i løn er undtaget, dette såfremt den skal opretholde beskedent hjem jf. retsplejelovens § 509, stk. 1. Så her vurderer jeg ingen risiko i jeres situation. Da i ikke ejer bilen, så kan der ikke foretages udlæg i denne. Vedr. mobiltelefon på afbetaling. Såfremt der er et gyldigt ejendomsforbehold i telefonen og restgæld på telefonen overstiger værdien, så kan der foretages udlæg, men telefonen vil ikke blive tvangssolgt. Der er dog formentlig ikke et ejendomsforbehold. Hvis telefonen er af nyere dato og en af de dyrere modeller (eks. Iphone 7/8/X), så er der eksempler på udlæg og tvangssalg. Det sker dog yderst sjældent. Jeg vil mene vi har gode muligheder for at hjælpe jer. Ring meget gerne til mig på 26787073, så kan vi drøfte jeres muligheder. vh Michal Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej Ved ikke om man kan hjælp når det kun drejer sig om forbrugsgæld....... sagen er jeg har gæld for ca 700.000,- forbrugsgæld. Jeg har indtil dato overholdt alle aftaler, men pga lønnedgang kommer jeg til at få svært ved at overholde aftalerne. Der er for ca 30.000kr ialt afdrag pr måned .... og jeg får nu ca 23500 udbetalt pr måned. Som jeg ser det pt har jeg mulighed for at afse ca 18000kr pr måned til afdrag .... sidder nemlig i billig leje bolig. Lånene er hos forskellige kreditorer og nogen er optaget i år 2017 og derfor nye. Jeg har haft mulighed for en del overarbejde i de sidste pr år..... denne mulighed er der ikke mere. Er der mulighed for noget hjælp når det er forbrugslån ? Og skal betalinger være stoppet først ? Eller er der ikke noget hjælp at hente ? På forhånd tak Mvh
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Vi kan sagtens hjælp med forbrugsgæld. Enten arbejder vi i retning mod gældssanering eller forhandler en aftale med kreditorerne. Giv mig et opkald på 26787073, så kan vi lige tale om den rigtige løsning for dig. En fremtidig løsning for din gæld skal ikke basere sig på overarbejde, vi finder en løsning som omfatter 37 timers arbejde pr. ug. Mvh Michael Højgaard
Kontakt os
Få hjælp allerede idag

Vi hjælper kunder i hele Danmark

Du skal have fast indtægt og en gæld på over kr. 200.000, for at vi kan hjælp dig.

4 måneder siden

Hjælp til gæld

Gældssanering er en ordning, hvor man får nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som man er i stand til at betale. Skifteretten nedsætter gælden til en procentdel af den oprindelige gæld. Betalingen sker som en afdragsordning, hvor man efterfølgende betaler beløbet med månedlige afdrag over en periode på normalt fem år.

Beløbet, som skal betales, fastsættes, så der fortsat er et rådighedsbeløb og et beløb til dækning af faste udgifter til for eksempel husleje, el, vand og varme, bidrag til a-kasse, børnepasning og medicin.

Den primære betingelse for at få gældssanering er, at man ikke har mulighed for at betale sin gæld fuldt ud inden for en rimelig årrække, og at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af økonomien for den pågældende.

Kontakt os på hjælptilgæld.dk for at høre om dine muligheder for gældssanering
... Se mereSe mindre

10 måneder siden

Hjælp til gæld

Vi støtter Børneulykkes fonden. Det er et fantastisk initiativ. ... Se mereSe mindre

Vi støtter Børneulykkes fonden. Det er et fantastisk initiativ.

Kommenter på Facebook

Tak Christina. Og pøj pøj med klatringen😊

Det er SÅ sejt!👍🏻 Tusind tak til Hjælp til gæld for deres virksomhedssponsorat og fantastiske opbakning til mig i mit projekt! Tak Anette❤️

11 måneder siden

Hjælp til gæld

I aften i TV-Avisen kommer der et indslag om lånehajer. Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden står bag kampagnen "Stop lånehajerne". Det kan vi godt bakke op om. For nyligt stødte vi på den hidtil største ÅOP på et lån vi nogensinde har set. Intet mindre end 3.197 % i ÅOP. I tror det er løgn, men den er god nok. Det er helt utroligt hvad de kan slippe af sted med.
Har du forbrugslån vi skal kigge efter i sømmene og er din gæld stukket af sammen med renterne? Så tøv ikke med at kontakte os. Se mere her: hjaelptilgaeld.dk/kontakt/
... Se mereSe mindre

I aften i TV-Avisen kommer der et indslag om lånehajer. Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden står bag kampagnen Stop lånehajerne. Det kan vi godt bakke op om. For nyligt stødte vi på den hidtil største ÅOP på et lån vi nogensinde har set. Intet mindre end 3.197 % i ÅOP. I tror det er løgn, men den er god nok. Det er helt utroligt hvad de kan slippe af sted med.
 Har du forbrugslån vi skal kigge efter i sømmene og er din gæld stukket af sammen med renterne? Så tøv ikke med at kontakte os. Se mere her: http://hjaelptilgaeld.dk/kontakt/

1 år siden

Hjælp til gæld

I sidste uge modtog vi denne dejlige feedback, som vi gerne vil dele med jer. Og stort tak til Birgit for, at dele sin historie:

Jeg er en af de danskere, som ikke bekymrede mig så meget om økonomi. Det skal nok gå alt sammen... så jeg lånte til ting, rejser og gaver til andre m.m. Jeg havde jo mit gode job og fast indtægt, så jeg troede aldrig, at jeg ville havne i en vanskelig situation.
Men efter mange år på den måde, havde jeg så mange lån med høj rente, at det begyndte at blive svært at betale mine regninger. Og banken ville ikke hjælpe, for min økonomi var dårlig og jeg havde ikke noget af værdi - altså ingen sikkerhed.
Så jeg tog flere lån med højere og højere renter på og lige pludselig gik det op for mig, at jeg var i store økonomiske problemer og jeg blev rigtig ked af det og måtte bede familien om hjælp. Men de havde ikke så mange penge, så de kunne ikke låne mig så meget og problemerne fortsatte og jeg var rigtig rigtig ked af det og flov. Jeg havde svært ved at fortælle det til andre end familien og jeg følte mig helt fortabt.
Det var min søn og svigerdatter, der havde set programmerne om danskere på tvang, som forslog mig at søge hjælp hos Annette Wisborg. Hun virker så sød sagde min svigerdatter.
Og det må man sige, at hun havde ret i.
Jeg gik med bøjet nakke til det første møde hos Annette, men hun var så empatisk og forstående, at jeg hurtig stoppede med undskyldningerne og med at føle mig flov over min situation og begyndte at føle, at jeg trods mine dumme valg, nok skulle komme på ret køl igen.
Jeg var spændt på, om det ville lykkedes Annette at få lavet nogle aftaler, der kunne forbedre min situation og det gjorde det. Hun er så dygtig og man er i trygge kærlige hænder. Så nu har vi lavet en masse gode aftaler, mange af dem med nul rente eller nedskrivning af gæld og nu har jeg overblik og kan betale min gæld igen og har nok penge at leve for. Jeg er så lettet og glad.
Så hvis du er i tvivl og føler, at alt er overskueligt så vil jeg anbefale, at du tager et møde med Annette eller en af de andre ansatte i Hjælp til Gæld. De er fantastiske og du kan få et helt nyt liv uden alle de økonomiske problemer der tynger så meget.

Kærlig hilsen Birgit fra København
... Se mereSe mindre

1 år siden

Hjælp til gæld

Hjælp til gæld udvider. Vi har fået selskab på kontoret af Thomas. Han kommer med 14 års erfaring fra bank- og realkreditsektoren og er klar til, at hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til dine økonomiske problemer. Vi sidder nu tre mand på kontoret i Hillerød og er altid parate til, at drøfte dine muligheder i forhold til din økonomi. Er din gæld steget dig over hovedet eller er det hele bare blevet lidt uoverskueligt? Kontakt os endelig for, at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.
hjaelptilgaeld.dk/
... Se mereSe mindre

Hjælp til gæld udvider. Vi har fået selskab på kontoret af Thomas. Han kommer med 14 års erfaring fra bank- og realkreditsektoren og er klar til, at hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til dine økonomiske problemer. Vi sidder nu tre mand på kontoret i Hillerød og er altid parate til, at drøfte dine muligheder i forhold til din økonomi. Er din gæld steget dig over hovedet eller er det hele bare blevet lidt uoverskueligt? Kontakt os endelig for, at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.
http://hjaelptilgaeld.dk/

Kommenter på Facebook

Tak Mogens😊 du er fantastisk😊

Kunne du evt. Lave nogle kurser, hvor de unge lærer om økonomi og hvordan de undgår at komme i økonomiske problemer ? Jeg tænker på programmet luksus fælden, hvor man ser rigtig mange unge som ikke kan finde ud af at håndtere deres økonomi.

Nu har jeg eller lært lektien, aldrig stole på en bankmand 😉

Bare gå til den. I har allerede gjort fin og effektiv reklame for jer selv i TV👍

Kæmpe fan!

+ Se tidligere kommentarer

1 år siden

Hjælp til gæld

Da jeg gennemgik en ny kundes økonomi ser jeg følgende omkostninger på et SMS lån:
Den årlige omkostning i % er 943% (ÅOP). Man tror ikke det kan være sandt, men det er virkeligheden.
Hvis du er kommet dertil, hvor du har udtømt dine lånemuligheder og må ty til disse lån, så er det nu du skal stoppe op, for det er den direkte vej mod afgrunden.
Kontakt os, så vi kan hjælpe dig inden det er for sent.

hjaelptilgaeld.dk/
... Se mereSe mindre

Da jeg gennemgik en ny kundes økonomi ser jeg følgende omkostninger på et SMS lån:
Den årlige omkostning i % er 943% (ÅOP). Man tror ikke det kan være sandt, men det er virkeligheden.
Hvis du er kommet dertil, hvor du har udtømt dine lånemuligheder og må ty til disse lån, så er det nu du skal stoppe op, for det er den direkte vej mod afgrunden.
Kontakt os, så vi kan hjælpe dig inden det er for sent.

http://hjaelptilgaeld.dk/

Kommenter på Facebook

Morten var det lignende renter du havde set eksempler på?

1 år siden

Hjælp til gæld

Idag har vi netop forhandlet den sidste kreditor på plads for en kunde. Hun har kæmpet med gælden de sidste 10 år. Om 4 år er hun gældfri og hun kan sagtens overholde de månedige betalinger til kreditorerne og samtidig have råd til at leve. Hun siger, at hun har fået et nyt liv:-)
Vi er også klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på www.hjælptilgæld.dk for en gratis sagsvurdering.
... Se mereSe mindre

Idag har vi netop forhandlet den sidste kreditor på plads for en kunde. Hun har kæmpet med gælden de sidste 10 år. Om 4 år er hun gældfri og hun kan sagtens overholde de månedige betalinger til kreditorerne og samtidig have råd til at leve. Hun siger, at hun har fået et nyt liv:-)
Vi er også klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på www.hjælptilgæld.dk for en gratis sagsvurdering.

1 år siden

Hjælp til gæld

Hjælp Til Gæld ønsker alle en rigtig glædelig jul.

Mange hilsner fra
Annette og Michael
... Se mereSe mindre

Hjælp Til Gæld ønsker alle en rigtig glædelig jul.

Mange hilsner fra
Annette og Michael

1 år siden

Hjælp til gæld

Må en bank spærre dit Dankort, hvis du bliver registreret i RKI?
NEJ det må de ikke, medmindre der er tilknyttet en kredit til kortet.

Forbrugerombudsmanden har netop afgjort, at en banker ikke må spærre en kundes Visa/Dankort med den begrundelse, at kunden er blevet registreret i RKI, når kunden ikke har en aftale med banken om kredit.

Banker må ikke spærre en kundes betalingskort med henvisning til, at der er en væsentlig forhøjet risiko for, at kunden ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse, når kunden ikke har en aftale med banken om at få kredit. Ifølge lovgivningen er registrering i RKI ikke ensbetydende med, at kunden vil foretage uberettiget overtræk på sit Visa/Dankort.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen udtaler i den sammenhæng:

”Når en kunde bliver registreret i RKI, så har vedkommende misligholdt en eller flere af sine betalingsaftaler. Men det giver ikke en bank ret til at spærre kundens Visa/Dankort, når der ikke er en aftale om kredit, og bestille et andet betalingskort til kunden uden kundens samtykke.”

“I takt med udviklingen mod det kontantløse samfund er vi som forbrugere i stigende grad afhængige af betalingskort. Det er vores adgang til at foretage indkøb og betale. Derfor begrænser reglerne bankernes mulighed for at spærre vores betalingskort.”
... Se mereSe mindre

Kommenter på Facebook

Carina Hansen Haddad læs se jeg har ret med det er ulovligt at spærre folks dankort fordi de er i rki

1 år siden

Hjælp til gæld

Her kan du læse, hvordan det kan ødelægge livskvaliteten at have gæld. Jeg tror ikke nogen kan forestille sig, hvor meget det fylder. Jeg poster dette for at skabe fokus på, hvordan det kan opleves at være gældsplaget og for at give håb om, at der er vej ud i langt de fleste tilfælde.

Martin skriver:

Annette ikke bare hjalp mig økonomisk, hun fik mig også mentalt ovenpå.

Da jeg kontaktede Annette var det ganske enkelt sidste udvej, inden det værste man kan gøre mod sig selv og dem man elsker.
Annette tog mig straks ind og fortalte mig med det samme at det her, det skulle vi nok få løst sammen – jeg skal ærligt indrømme at jeg i starten ikke troede det var muligt.

Men vi fik sat os ned og snakkede om tingene og aftalte hvordan forløbet skulle være, hvilket også stillede krav til mig, og det var en hård omgang at skulle igennem, men Annette fik mig fortalt hvordan jeg skulle gøre, og det fik mig så småt til at tro på at det kunne lykkedes.

Når man er kommet dertil at man ikke kan sove om natten, er uden energi og mod om dagen, og praktisk talt ikke har 1 krone at gøre med, så er livet ikke et liv, og det overvejer man også om det overhovedet skal være.

Jeg kan ikke med ord beskrive hvor vigtig en del af mit liv Annette er gået hen og blevet.
Det var en meget mørk tunnel jeg kiggede direkte ind i, men Annette sørgede for der pludselig var lys for enden af den, og gav mig håbet om at kunne få en hverdag igen.

Og den hverdag er jeg nu ved at vænne tilbage til, alle mine aftaler er i stand og jeg kan se en slutdato på al den problematik jeg har skabt for mig selv.

Så Annette – af hjertet tak.

Måske kan vi også hjælpe dig. Kontakt os på: www.hjælptilgæld.dk
... Se mereSe mindre

Her kan du læse, hvordan det kan ødelægge livskvaliteten at have gæld. Jeg tror ikke nogen kan forestille sig, hvor meget det fylder. Jeg poster dette for at skabe fokus på, hvordan det kan opleves at være gældsplaget og for at give håb om, at der er vej ud i langt de fleste tilfælde.

Martin skriver:

Annette ikke bare hjalp mig økonomisk, hun fik mig også mentalt ovenpå.

Da jeg kontaktede Annette var det ganske enkelt sidste udvej, inden det værste man kan gøre mod sig selv og dem man elsker.
Annette tog mig straks ind og fortalte mig med det samme at det her, det skulle vi nok få løst sammen – jeg skal ærligt indrømme at jeg i starten ikke troede det var muligt.

Men vi fik sat os ned og snakkede om tingene og aftalte hvordan forløbet skulle være, hvilket også stillede krav til mig, og det var en hård omgang at skulle igennem, men Annette fik mig fortalt hvordan jeg skulle gøre, og det fik mig så småt til at tro på at det kunne lykkedes.

Når man er kommet dertil at man ikke kan sove om natten, er uden energi og mod om dagen, og praktisk talt ikke har 1 krone at gøre med, så er livet ikke et liv, og det overvejer man også om det overhovedet skal være.

Jeg kan ikke med ord beskrive hvor vigtig en del af mit liv Annette er gået hen og blevet.
Det var en meget mørk tunnel jeg kiggede direkte ind i, men Annette sørgede for der pludselig var lys for enden af den, og gav mig håbet om at kunne få en hverdag igen.

Og den hverdag er jeg nu ved at vænne tilbage til, alle mine aftaler er i stand og jeg kan se en slutdato på al den problematik jeg har skabt for mig selv.

Så Annette – af hjertet tak.

Måske kan vi også hjælpe dig. Kontakt os på: www.hjælptilgæld.dk

1 år siden

Hjælp til gæld

Nogle dage er bare bedre end andre. Idag er en stor dag for mig.
Jeg har haft besøg af en tidligere klient som har malet dette flotte billede til mig. Billedet symboliserer overgangen til forår, hvor nyt livsmod og glæde vender tilbage efter en sorte vinter fyldt med mismod og kulde.
Dette er hendes oplevelse af, hvordan det føles at få styr på sin økonomi. Jeg er dybt taknemmelig for at have været med på "rejsen".

Billedet hedder: En ny begyndelse/forår

Vi kan også hjælpe dig, kontakt os på: hjaelptilgaeld.dk/kontakt/
... Se mereSe mindre

Nogle dage er bare bedre end andre. Idag er en stor dag for mig. 
Jeg har haft besøg af en tidligere klient som har malet dette flotte billede til mig. Billedet symboliserer overgangen til forår, hvor nyt livsmod og glæde vender tilbage efter en sorte vinter fyldt med mismod og kulde.
Dette er hendes oplevelse af, hvordan det føles at få styr på sin økonomi. Jeg er dybt taknemmelig for at have været med på rejsen.

Billedet hedder: En ny begyndelse/forår

Vi kan også hjælpe dig, kontakt os på: http://hjaelptilgaeld.dk/kontakt/

Kommenter på Facebook

Skønt der er folk som jer ❤️

Jeg personligt 😊 kan sige et kæmpe tak, også til tv2 😊 uden deres hjælp havde jeg ikke siddet her i mit eget hus nu. Det var mega hårdt og meget grænseoverskridende, men så skønt at få den hjælp og komme videre 😊 jeg kan kun opfordre andre til at gøre det samme, få hjælp inden det er for sent.

I gør et flot stykke arbejde Annette. Og fortjener de roser I får.

Så skønt i findes og hjælper folk når det ser håbløst ud 😀

flot godt gået

.

+ Se tidligere kommentarer

Tilmed dig vores servicemail og få guldkorn, tips og tricks til hvordan du holder din økonomi i skak.

Spørgsmål eller brug for hjælp ?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp ? Kontakt os gerne via vores kontaktformular eller ring til os på telefonnummer 60200999. Når du har fast stabil indtægt og en gæld på over kr. 200.000, kan vi hjælpe dig med en løsning på dine gældsproblemer samt tilbyde dig en gratis sagsvurdering.

Læs om hvordan vi arbejder og hjælper dig og om hvad vores kunder siger om os