Spørgsmål om gæld? Velkommen til Hjælp Til Gælds brevkasse

Jeg hedder Michael Højgaard. Jeg er gældsrådgiver samt vores brevkasseredaktør.

Med baggrund i min økonomiske og juridiske uddannelse fra henholdsvis Copenhagen Business School og Københavns Universitet, vil jeg med min erfaring indenfor gældsrådgivning svare på dine spørgsmål om gæld.

Spørgsmål om gæld? Brug for hjælp til gæld? Har du spørgsmål til gæld, kommentarer eller behov for uddybning, så skriv til mig her i vores brevkasse. Jeg glæder mig til at modtage spørgsmål og give svar på dem.

Du vælger selv om du ønsker at være 100 % anonym eller afslutte dit spørgsmål med dit navn. Dit spørgsmål og svar på dit spørgsmål er her i brevkassen offentligt.

Hjælp Til Gæld brevkasse

Your question is saved and will appear when it is answered.

Svar og spørgsmål

 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Kan det virkelig passe at det er helt umuligt at være sikker på man har husket alle kreditorer før der kommer et nyt brev i postkassen. Min kæreste har dummet sig i utrolig mange år og han kan langt fra huske alle kreditorer og har en uendelig række af den, men vi kan jo ikke bare finde et sted hvor alle kreditorer står skrevet op? Det er så svært at gøre noget når det er så uforudsigeligt
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Der er ikke nogle fuldstændige registre, hvor du kan søge oplysninger om din kærestes gæld og kreditorer. Du kan kigge i hans skattemappe, få et udtræk fra Experian/RKI og Debitorregistreret. Afhængig af den samlede gæld som i kender og din kærestes budget, så kan det være at allerede de kendte kreditorer gør, at gælden ikke kan tilbagebetales indenfor rimelig tid. Opfylder din kæreste her betingelserne for gældssanering, så vil de ukendte kreditorer selv kunne komme på banen. Når der søges gældssanering så annonceres der i Statstidende, her vil professionelle kreditorer følge med og anmelde deres krav. Ring evt. til mig og lad os drøfte mulighederne. Vh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej. Jeg har nyere forbrugsgæld for ca 500.000 hos mange kreditorer + sattegæld. Jeg ejer en andelsbolig til en værdi på ca 100.000 og med banklån på 270.000. Jeg afvikler på bankgælden, men har ikke mulighed for at betale den anden gæld, hverken nu eller i fremtiden. Én af kreditorerne har nu gjort et mindre udlæg i boligen. Er det dumt at afvikle på bankgælden, så flere kreditorer måske gør udlæg? Jeg er nervøs for aldrig at kunne sælge boligen frivilligt, hvis det kræver at alle udlægshavere skal samtykke. Bør jeg i stedet sælge med et tab nu fremfor at risikere flere udlæg?
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Hej. Tak for dit spørgsmål. Jeg har bruge for flere oplysninger om dine økonomiske forhold, før jeg kan svare konkret. Du kan ringe til mig på 2678 7073 eller skrive på mh@hjaelptilgaeld.dk så vil jeg kunne vurdere den rigtige løsning for dig. Vh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Jeg har en del forbrugslån ca 250000-300000 kr hvordan kommer jeg hurtigst af med dem. Banken er ikke villig til at tage dem over. Jeg har ingen hus eller lignede de kan tage pant i? Kan i hjælpe med at forhandle bedre renter og få dem væk. Jeg betaler alt til tiden.
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Vi løser for mange af vores kunder deres uoverskuelige gæld ved at forhandle med kreditorerne. Dette sker ved, at vi på baggrund af skyldnerens budget får aftaler om nedsat rente, rentestop eller nedskrivning af restgælden. Hvilken løsning der er den rette for dig, kommer an på dit budget og din betalingsevne. Dette vil jeg meget gerne hjælpe dig med at vurdere. Hvis du sender mig en mail på mh@hjaelptilgaeld.dk eller ringer til mig på 2678 7073, så kan vi drøfte dine muligheder. vh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Til Brevkassen Mit spørgsmål er : Hvis min hus går på tvangsauktion, kan min gæld til kreditforeningen trækkes i min løn ( som hvis det var gæld til det offentlige ? ) På forhånd tak
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Til dette spørgsmål kan der svares enkelt. Nej. Private kreditorer har ikke mulighed for at foretage lønindeholdelse. Deres mulighed for tvangsfuldbyrdelse forligger ved, at skyldners aktiver kan tjene til fyldestgørelse. Dette gøres via udlæg i skyldnerens formue (aktiver) jf. retsplejelovens § 507. Anderledes stiller det sig ved gæld til det offentlige. Skat har som restanceinddrivelsesmyndighed (RIM) efter udtrykkelig lovhjemmel det særlige tvangsinddrivelsesmiddel, at de via lønindeholdelse kan inddrive i en skyldners kommende A-indkomst. Muligheden er hjemlet ved lov om inddrivelse af gæld til det offentlige § 10. Har du behov for uddybning eller rådgivning i forbindelse med en kommende tvangsauktion, så ring til mig på 2678 7073. Vh Michael Højgaard
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hvor stort rådighedsbeløb skal familie med 2 voksne og 2 børn ml. 8 år og 16 år have jf. konkursloven? Hvilke udgifter skal dækkes af rådighedsbeløbet? Og hvilke kan indregnes i faste udgifter (som husleje)?
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Tak for spørgsmålet. Det korte og det enkle svar vil være: • For en husstand som jeres vil det for to voksne og to børn på henholdsvis 16 og 8 år udgøre 16.610 kr. pr. måned. • Rådighedsbeløbet skal bl.a. dække de udgifter der ikke er nettoboligudgifter (for en lejebolig typisk er husleje, vand, varme og el), arbejdsrelaterede udgifter (typisk transport og fagligt kontingent) og særlige behov (typisk medicin). Kigges der lidt mere nuanceret på spørgsmålet, så bliver det mere avanceret. Afdragsperioden for en gældssanering udenfor konkurs fremgår af konkurslovens kap. 25-28, her er afdragsperioden som udgangspunkt 5 år (for folkepensionister er den 3 år). Det månedlige beløb som skyldner kan afdrage til kreditorerne udregnes i henhold til konkursloven og tilhørende bekendtgørelse. Afdraget fastlægges ud fra skyldneren og denne evt. samlevers nettoindtægt, med fradrag af udgifter for rimelige boligudgifter, nettoudgifter for husstandens hjemmeboende børn, udgifter til samvær for udeboende børn, forpligtelser for betaling af bidrag, rådighedsbeløb, udgifter til særlige og ganske særlige behov, ydelser for samleves evt. gæld og gældsposter for skyldner som evt. ikke skal indgå i gældssaneringen. Rådighedsbeløbet er en del af andre forhold, her særligt i forhold til børnene som har deres eget budget. Giver dette budget underskud, så tages beløbet med over i de voksnes budget (husstandsbudgettet), giver det overskud så bliver pengene hos barnet. I jeres tilfælde er der i hvert af børnebudgetterne indregnet 3.090 kr. som rådighedsbeløb. Her skal beløbet dække udgifterne til børnenes mad, tøj, fritidsinteresser m.m. Dette vil sige, at dette beløb kan i regne med til børnene, når indtægter på børnene som typisk er børnefamilieydelse og evt. børnebidrag er fratrukket. I jeres husstandsbudget som gælder to voksne, her udgør rådighedsbeløbet 10.430 kr. Her skal beløbet ligeledes dække udgifterne til mad, tøj, fritidsinteresser m.m. I tillæg dog også andre udgifter i husstanden. Indbo- og ulykkesforsikringer, licens, telefon, internet m.m. Der er i ovenstående mange variationer og udfaldsrum, en helt konkret beregning vil kræve nærmere oplysninger om jeres husstand. Bemærk, at jeg har taget udgangspunkt i, at hovedparten af jeres gæld er stiftet under samliv. Er dette ikke tilfældet, så kan skyldners samlever holdes ude af budgettet, mod at denne som udgangspunkt blot afholder halvdelen af udgifterne i husstandsbudgettet. Har du behov for uddybning eller konkret beregning, så ring til mig på 2678 7073. Vh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Ved gældssanering kan jeg da indregne bil , er pentionist kunstige hofter tager til fys træning 2 gange ugentlig har haft blodprop i ben der er gået i lunger og min gangradius er ganske få hundrede m.
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Tak for dit spørgsmål. Det fremgår af konkurslovens § 4, stk. 4, nr. 3, at rimelige omkostninger ved erhvervelse af indkomst kan fradrages. Hovedreglen er, at det er omkostninger til offentlig transport og kun beløb der ligger ud over gældende bundfradrag. Fradraget i 2017 udgør 750 kr. og herved er det altså udgifter udover dette beløb som kan fradrages i gældssaneringsbudgettet. I særlige tilfælde kan udgifter til bil fradrages. Dette vil være i tilfælde, hvor det ikke er muligt at benytte offentlig transport til arbejde, uden at det medfører urimelig lang tid. Der er en stor praksis på området og en tommelfingerregel kan udledes, at såfremt transporten udgør mere end 1½ time før og efter arbejde (3 timer i alt), så vil udgifterne til en bil kunne være fradragsberettiget. Her vil der så også lægges vægt på hvor meget bilens samlede omkostninger udgør af nettolønnen. Du oplyser i dit spørgsmål, at du er pensionist og herved vil udgifterne til en bil ikke bidrage til dine indtægter. Herved vil du ikke i medfør af ovenstående principper kunne fradrage biludgifter i dit budget. Der er dog en anden bestemmelse, som åbner mulighed for biludgifter. Af konkurslovens § 9 kan der fradrages udgifter til særlige behov. Dette omfatter ofte udgifter til eks. medicin, privatskole til børn, psykolog m.m. Der stilles strenge krav til dokumentationen. Det gælder her om at kunne synliggøre overfor skifteretten, at du har et kørselsbehov som ikke kan dækkes på anden vis. Praksis viser, at du som udgangspunkt skal kunne tilkendes støtte til invalidebil jf. servicelovens § 114 og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013 før skifteretten vil anderkende dit behov. Kan behovet ikke anderkendes, så vil du skulle afholde biludgifterne af dit rådighedsbeløb. Har du behov for uddybning så ring meget gerne til mig på tlf. 2678 7073. Vh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Mit spørgsmål er hvordan jeg er stillet hvis min mand skal igennem en gældsanering. Jeg hæfter ikke for noget i virksomheden, men ved gældsaneringen bliver min indtægt taget med. Jeg tænker, hvad sker der hvis jeg lades mig skille? Og hvad vil der ske efter gældsanering, hvis vi bliver skilt og vi skal afdrage x-antal kroner hver mdr. i 5 år. Er det både min mand og jeg som hæfter.
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Tak for dit spørgsmål. En ægtefælle hæfter som hovedregel kun for de forpligtelser som ægtefællen påtager sig ved aftale, erstatningspådragende adfærd m.m. Her gælder dog en undtagelse, hvor er der er solidarisk hæftelse for skat jf. gældsinddrivelsesloven § 12. Sagt med andre ord, så hæfter du ikke altså ikke for gæld, som du ikke har skrevet under på (med mindre der er tale om skattegæld). I en gældssanering gælder det, at en samlever/ægtefælle (der skelnes ikke her om man er gift eller ej) skal være med til at afvikle på den gæld som stiftet under samliv. Dette betyder, at din indtægt indgår i gældssaneringsbudgettet, hvis hovedparten af er stiftet under samliv. I henhold til konkurslovens § 202, stk. 1, skal en begæring om gældssanering nemlig indeholde oplysninger om skyldnerens og den øvrige husstands indkomst (voksne jf. bkg. § 3). Omvendt gælder, at hvis gælden i al væsentlighed er stiftet før påbegyndelse af samlivet med ægtefællen, udgør det månedlige afdrag skyldnerens indkomst minus halvdelen af "fælles udgifter". Grænsen er her ca. 1 % om din indtægt skal medregnes eller ikke. Så gældens alder og datoen for hvornår i er flyttet sammen, vil afgøre om du skal indgå i budgettet med din indtægt. Hertil skal det i tillæg bemærkes, at der foreligger en højesteretsdom (U 1998.45/2 H) som siger, at kreditorerne højest kan modtage en samlet betaling som svarer til din mands nettoindkomst. Så hvis din indkomst er høj, så vil det ikke nødvendigvis være det hele som skal tilfalde kreditorerne. Du spørger så på hvad der sker, hvis du lader dig skille. Dette har så i henhold til ovenstående ikke nogen indflydelse på hvor meget der skal tilfalde kreditorerne. Det vil kun have betydning, såfremt i ikke længere bor sammen. Har du yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at ringe til mig på tlf. 2678 7073. Vh Michael Højgaard. Hvis din mand opnår
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Vil bare lige høre hvad det koster at få hjælp af hjælptilgæld ???
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Tak for dit spørgsmål. Det er svært at angive en pris uden jeg kender din situation. Prisen vil afhænge af om der skal forhandles med kreditorerne, eller om der skal søges gældssanering. Skal der forhandles vil vores pris være ud fra hvor mange kreditorer du har, hvor gammel gælden er samt hvordan din betalingsevne ser ud. Kontakt mig gerne for en konkret vurdering. Er vurderingen, at det bedst for dig vil være gældssanering, så koster en samlet sag typisk 8.000-12.000 kr. Vh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Hej. Min mand og jeg bor i eget hus med 2 børn. Vi bor på en lille ø, hvor husene ikke sælges ret hurtigt og når/hvis de sælges er det tit til foræringspris. Vi har i de sidste 3-4 år drømt om at flytte til Nykøbing F i lejelighed, da min mand for 1½ år siden fik en rygoperation og ikke kan klare store fysiske opgaver. Vi har ikke råd til at sætte vores hus i stand, så det forfalder stille og roligt. Mit spørgsmål lyder så: Kan vi få hjælp igennem Jer til at finde en løsning på hvordan vi bedst kommer fra huset. Enten sætter huset til salg( hvilket sikkert vil tage mange år) eller lader det gå på tvang så vi kan flytte. Håber du kan svarer på mit spørgsmål. MVH den fortvivlede
  • info@hjaelptilgaeld.dk replied:
   Kære begge. Tak for jeres henvendelse. Den historie i beskriver, den ligner mange af de andre kunder, som vi har hjulpet videre til en fremtid uden gæld. Så der er helt sikkert også muligheder for jer. Hvilke løsninger som er rigtige i jeres situation, dem skal vi have drøftet ud fra jeres jobsituation og månedlige budget. Jeg vil anbefale jer at ringe til mig på 26787073 eller sende mig en mail på mh@hjaelptilgaeld.dk, så finder vi sammen en vej ud af jeres gæld. vh Michael Højgaard.
 • ANONYM BESØGENDE asked:
  Jeg har en bipolar lidelse, og i forbindelse med min skilsmisse gik jeg i hypomanisk tilstand. I den forbindelse købte jeg en andelsbolig, som jeg ikke havde råd til, opsagde mit arbejde uden at melde mig syg, så jeg fik ingen indtægt overhovedet i flere måneder. etablerede gæld til indkøb af tv, vaskemaskine og tørretumbler og en masse andre kviklån. Alt i alt fik jeg etableret en gæld på flere hundrede tusind på 1 måned. Den gæld som jo skyldes den hypomaniske tilstand, skal vel stadig betales?
Kontakt os
Få hjælp allerede idag

Vi hjælper kunder i hele Danmark

Du skal have fast indtægt og en gæld på over kr. 200.000, for at vi kan hjælp dig.

Please leave this field empty.

4 måneder siden

Hjælp til gæld

Vi støtter Børneulykkes fonden. Det er et fantastisk initiativ. ... Se mereSe mindre

Vi støtter Børneulykkes fonden. Det er et fantastisk initiativ.

Kommenter på Facebook

Tak Christina. Og pøj pøj med klatringen😊

Det er SÅ sejt!👍🏻 Tusind tak til Hjælp til gæld for deres virksomhedssponsorat og fantastiske opbakning til mig i mit projekt! Tak Anette❤️

5 måneder siden

Hjælp til gæld

I aften i TV-Avisen kommer der et indslag om lånehajer. Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden står bag kampagnen "Stop lånehajerne". Det kan vi godt bakke op om. For nyligt stødte vi på den hidtil største ÅOP på et lån vi nogensinde har set. Intet mindre end 3.197 % i ÅOP. I tror det er løgn, men den er god nok. Det er helt utroligt hvad de kan slippe af sted med.
Har du forbrugslån vi skal kigge efter i sømmene og er din gæld stukket af sammen med renterne? Så tøv ikke med at kontakte os. Se mere her: hjaelptilgaeld.dk/kontakt/
... Se mereSe mindre

I aften i TV-Avisen kommer der et indslag om lånehajer. Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden står bag kampagnen Stop lånehajerne. Det kan vi godt bakke op om. For nyligt stødte vi på den hidtil største ÅOP på et lån vi nogensinde har set. Intet mindre end 3.197 % i ÅOP. I tror det er løgn, men den er god nok. Det er helt utroligt hvad de kan slippe af sted med.
 Har du forbrugslån vi skal kigge efter i sømmene og er din gæld stukket af sammen med renterne? Så tøv ikke med at kontakte os. Se mere her: http://hjaelptilgaeld.dk/kontakt/

7 måneder siden

Hjælp til gæld

I sidste uge modtog vi denne dejlige feedback, som vi gerne vil dele med jer. Og stort tak til Birgit for, at dele sin historie:

Jeg er en af de danskere, som ikke bekymrede mig så meget om økonomi. Det skal nok gå alt sammen... så jeg lånte til ting, rejser og gaver til andre m.m. Jeg havde jo mit gode job og fast indtægt, så jeg troede aldrig, at jeg ville havne i en vanskelig situation.
Men efter mange år på den måde, havde jeg så mange lån med høj rente, at det begyndte at blive svært at betale mine regninger. Og banken ville ikke hjælpe, for min økonomi var dårlig og jeg havde ikke noget af værdi - altså ingen sikkerhed.
Så jeg tog flere lån med højere og højere renter på og lige pludselig gik det op for mig, at jeg var i store økonomiske problemer og jeg blev rigtig ked af det og måtte bede familien om hjælp. Men de havde ikke så mange penge, så de kunne ikke låne mig så meget og problemerne fortsatte og jeg var rigtig rigtig ked af det og flov. Jeg havde svært ved at fortælle det til andre end familien og jeg følte mig helt fortabt.
Det var min søn og svigerdatter, der havde set programmerne om danskere på tvang, som forslog mig at søge hjælp hos Annette Wisborg. Hun virker så sød sagde min svigerdatter.
Og det må man sige, at hun havde ret i.
Jeg gik med bøjet nakke til det første møde hos Annette, men hun var så empatisk og forstående, at jeg hurtig stoppede med undskyldningerne og med at føle mig flov over min situation og begyndte at føle, at jeg trods mine dumme valg, nok skulle komme på ret køl igen.
Jeg var spændt på, om det ville lykkedes Annette at få lavet nogle aftaler, der kunne forbedre min situation og det gjorde det. Hun er så dygtig og man er i trygge kærlige hænder. Så nu har vi lavet en masse gode aftaler, mange af dem med nul rente eller nedskrivning af gæld og nu har jeg overblik og kan betale min gæld igen og har nok penge at leve for. Jeg er så lettet og glad.
Så hvis du er i tvivl og føler, at alt er overskueligt så vil jeg anbefale, at du tager et møde med Annette eller en af de andre ansatte i Hjælp til Gæld. De er fantastiske og du kan få et helt nyt liv uden alle de økonomiske problemer der tynger så meget.

Kærlig hilsen Birgit fra København
... Se mereSe mindre

7 måneder siden

Hjælp til gæld

Hjælp til gæld udvider. Vi har fået selskab på kontoret af Thomas. Han kommer med 14 års erfaring fra bank- og realkreditsektoren og er klar til, at hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til dine økonomiske problemer. Vi sidder nu tre mand på kontoret i Hillerød og er altid parate til, at drøfte dine muligheder i forhold til din økonomi. Er din gæld steget dig over hovedet eller er det hele bare blevet lidt uoverskueligt? Kontakt os endelig for, at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.
hjaelptilgaeld.dk/
... Se mereSe mindre

Hjælp til gæld udvider. Vi har fået selskab på kontoret af Thomas. Han kommer med 14 års erfaring fra bank- og realkreditsektoren og er klar til, at hjælpe dig med råd og vejledning i forhold til dine økonomiske problemer. Vi sidder nu tre mand på kontoret i Hillerød og er altid parate til, at drøfte dine muligheder i forhold til din økonomi. Er din gæld steget dig over hovedet eller er det hele bare blevet lidt uoverskueligt? Kontakt os endelig for, at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.
http://hjaelptilgaeld.dk/

Kommenter på Facebook

Tak Mogens😊 du er fantastisk😊

Kunne du evt. Lave nogle kurser, hvor de unge lærer om økonomi og hvordan de undgår at komme i økonomiske problemer ? Jeg tænker på programmet luksus fælden, hvor man ser rigtig mange unge som ikke kan finde ud af at håndtere deres økonomi.

Nu har jeg eller lært lektien, aldrig stole på en bankmand 😉

Bare gå til den. I har allerede gjort fin og effektiv reklame for jer selv i TV👍

Kæmpe fan!

+ Se tidligere kommentarer

8 måneder siden

Hjælp til gæld

Da jeg gennemgik en ny kundes økonomi ser jeg følgende omkostninger på et SMS lån:
Den årlige omkostning i % er 943% (ÅOP). Man tror ikke det kan være sandt, men det er virkeligheden.
Hvis du er kommet dertil, hvor du har udtømt dine lånemuligheder og må ty til disse lån, så er det nu du skal stoppe op, for det er den direkte vej mod afgrunden.
Kontakt os, så vi kan hjælpe dig inden det er for sent.

hjaelptilgaeld.dk/
... Se mereSe mindre

Da jeg gennemgik en ny kundes økonomi ser jeg følgende omkostninger på et SMS lån:
Den årlige omkostning i % er 943% (ÅOP). Man tror ikke det kan være sandt, men det er virkeligheden.
Hvis du er kommet dertil, hvor du har udtømt dine lånemuligheder og må ty til disse lån, så er det nu du skal stoppe op, for det er den direkte vej mod afgrunden.
Kontakt os, så vi kan hjælpe dig inden det er for sent.

http://hjaelptilgaeld.dk/

Kommenter på Facebook

Morten var det lignende renter du havde set eksempler på?

9 måneder siden

Hjælp til gæld

Idag har vi netop forhandlet den sidste kreditor på plads for en kunde. Hun har kæmpet med gælden de sidste 10 år. Om 4 år er hun gældfri og hun kan sagtens overholde de månedige betalinger til kreditorerne og samtidig have råd til at leve. Hun siger, at hun har fået et nyt liv:-)
Vi er også klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på www.hjælptilgæld.dk for en gratis sagsvurdering.
... Se mereSe mindre

Idag har vi netop forhandlet den sidste kreditor på plads for en kunde. Hun har kæmpet med gælden de sidste 10 år. Om 4 år er hun gældfri og hun kan sagtens overholde de månedige betalinger til kreditorerne og samtidig have råd til at leve. Hun siger, at hun har fået et nyt liv:-)
Vi er også klar til at hjælpe dig.

Kontakt os på www.hjælptilgæld.dk for en gratis sagsvurdering.

9 måneder siden

Hjælp til gæld

Hjælp Til Gæld ønsker alle en rigtig glædelig jul.

Mange hilsner fra
Annette og Michael
... Se mereSe mindre

Hjælp Til Gæld ønsker alle en rigtig glædelig jul.

Mange hilsner fra
Annette og Michael

9 måneder siden

Hjælp til gæld

Må en bank spærre dit Dankort, hvis du bliver registreret i RKI?
NEJ det må de ikke, medmindre der er tilknyttet en kredit til kortet.

Forbrugerombudsmanden har netop afgjort, at en banker ikke må spærre en kundes Visa/Dankort med den begrundelse, at kunden er blevet registreret i RKI, når kunden ikke har en aftale med banken om kredit.

Banker må ikke spærre en kundes betalingskort med henvisning til, at der er en væsentlig forhøjet risiko for, at kunden ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse, når kunden ikke har en aftale med banken om at få kredit. Ifølge lovgivningen er registrering i RKI ikke ensbetydende med, at kunden vil foretage uberettiget overtræk på sit Visa/Dankort.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen udtaler i den sammenhæng:

”Når en kunde bliver registreret i RKI, så har vedkommende misligholdt en eller flere af sine betalingsaftaler. Men det giver ikke en bank ret til at spærre kundens Visa/Dankort, når der ikke er en aftale om kredit, og bestille et andet betalingskort til kunden uden kundens samtykke.”

“I takt med udviklingen mod det kontantløse samfund er vi som forbrugere i stigende grad afhængige af betalingskort. Det er vores adgang til at foretage indkøb og betale. Derfor begrænser reglerne bankernes mulighed for at spærre vores betalingskort.”
... Se mereSe mindre

Kommenter på Facebook

Carina Hansen Haddad læs se jeg har ret med det er ulovligt at spærre folks dankort fordi de er i rki

9 måneder siden

Hjælp til gæld

Her kan du læse, hvordan det kan ødelægge livskvaliteten at have gæld. Jeg tror ikke nogen kan forestille sig, hvor meget det fylder. Jeg poster dette for at skabe fokus på, hvordan det kan opleves at være gældsplaget og for at give håb om, at der er vej ud i langt de fleste tilfælde.

Martin skriver:

Annette ikke bare hjalp mig økonomisk, hun fik mig også mentalt ovenpå.

Da jeg kontaktede Annette var det ganske enkelt sidste udvej, inden det værste man kan gøre mod sig selv og dem man elsker.
Annette tog mig straks ind og fortalte mig med det samme at det her, det skulle vi nok få løst sammen – jeg skal ærligt indrømme at jeg i starten ikke troede det var muligt.

Men vi fik sat os ned og snakkede om tingene og aftalte hvordan forløbet skulle være, hvilket også stillede krav til mig, og det var en hård omgang at skulle igennem, men Annette fik mig fortalt hvordan jeg skulle gøre, og det fik mig så småt til at tro på at det kunne lykkedes.

Når man er kommet dertil at man ikke kan sove om natten, er uden energi og mod om dagen, og praktisk talt ikke har 1 krone at gøre med, så er livet ikke et liv, og det overvejer man også om det overhovedet skal være.

Jeg kan ikke med ord beskrive hvor vigtig en del af mit liv Annette er gået hen og blevet.
Det var en meget mørk tunnel jeg kiggede direkte ind i, men Annette sørgede for der pludselig var lys for enden af den, og gav mig håbet om at kunne få en hverdag igen.

Og den hverdag er jeg nu ved at vænne tilbage til, alle mine aftaler er i stand og jeg kan se en slutdato på al den problematik jeg har skabt for mig selv.

Så Annette – af hjertet tak.

Måske kan vi også hjælpe dig. Kontakt os på: www.hjælptilgæld.dk
... Se mereSe mindre

Her kan du læse, hvordan det kan ødelægge livskvaliteten at have gæld. Jeg tror ikke nogen kan forestille sig, hvor meget det fylder. Jeg poster dette for at skabe fokus på, hvordan det kan opleves at være gældsplaget og for at give håb om, at der er vej ud i langt de fleste tilfælde.

Martin skriver:

Annette ikke bare hjalp mig økonomisk, hun fik mig også mentalt ovenpå.

Da jeg kontaktede Annette var det ganske enkelt sidste udvej, inden det værste man kan gøre mod sig selv og dem man elsker.
Annette tog mig straks ind og fortalte mig med det samme at det her, det skulle vi nok få løst sammen – jeg skal ærligt indrømme at jeg i starten ikke troede det var muligt.

Men vi fik sat os ned og snakkede om tingene og aftalte hvordan forløbet skulle være, hvilket også stillede krav til mig, og det var en hård omgang at skulle igennem, men Annette fik mig fortalt hvordan jeg skulle gøre, og det fik mig så småt til at tro på at det kunne lykkedes.

Når man er kommet dertil at man ikke kan sove om natten, er uden energi og mod om dagen, og praktisk talt ikke har 1 krone at gøre med, så er livet ikke et liv, og det overvejer man også om det overhovedet skal være.

Jeg kan ikke med ord beskrive hvor vigtig en del af mit liv Annette er gået hen og blevet.
Det var en meget mørk tunnel jeg kiggede direkte ind i, men Annette sørgede for der pludselig var lys for enden af den, og gav mig håbet om at kunne få en hverdag igen.

Og den hverdag er jeg nu ved at vænne tilbage til, alle mine aftaler er i stand og jeg kan se en slutdato på al den problematik jeg har skabt for mig selv.

Så Annette – af hjertet tak.

Måske kan vi også hjælpe dig. Kontakt os på: www.hjælptilgæld.dk

10 måneder siden

Hjælp til gæld

Nogle dage er bare bedre end andre. Idag er en stor dag for mig.
Jeg har haft besøg af en tidligere klient som har malet dette flotte billede til mig. Billedet symboliserer overgangen til forår, hvor nyt livsmod og glæde vender tilbage efter en sorte vinter fyldt med mismod og kulde.
Dette er hendes oplevelse af, hvordan det føles at få styr på sin økonomi. Jeg er dybt taknemmelig for at have været med på "rejsen".

Billedet hedder: En ny begyndelse/forår

Vi kan også hjælpe dig, kontakt os på: hjaelptilgaeld.dk/kontakt/
... Se mereSe mindre

Nogle dage er bare bedre end andre. Idag er en stor dag for mig. 
Jeg har haft besøg af en tidligere klient som har malet dette flotte billede til mig. Billedet symboliserer overgangen til forår, hvor nyt livsmod og glæde vender tilbage efter en sorte vinter fyldt med mismod og kulde.
Dette er hendes oplevelse af, hvordan det føles at få styr på sin økonomi. Jeg er dybt taknemmelig for at have været med på rejsen.

Billedet hedder: En ny begyndelse/forår

Vi kan også hjælpe dig, kontakt os på: http://hjaelptilgaeld.dk/kontakt/

Kommenter på Facebook

Skønt der er folk som jer ❤️

Jeg personligt 😊 kan sige et kæmpe tak, også til tv2 😊 uden deres hjælp havde jeg ikke siddet her i mit eget hus nu. Det var mega hårdt og meget grænseoverskridende, men så skønt at få den hjælp og komme videre 😊 jeg kan kun opfordre andre til at gøre det samme, få hjælp inden det er for sent.

I gør et flot stykke arbejde Annette. Og fortjener de roser I får.

Så skønt i findes og hjælper folk når det ser håbløst ud 😀

flot godt gået

.

+ Se tidligere kommentarer

10 måneder siden

Hjælp til gæld

Se med når Poul Stubkjær og jeg går igang med at endevende Charlotte og Jespers Økonomi. Se om vi finder en løsning på drømmen der blev til et mareridt.

I 2014 gik Charlotte Lyders tøjforretning i Humble på Langeland ned. Siden har stakken af ubetalte regninger hobet sig op, og Charlotte har forsøgt at skubbe problemerne fra sig. Hun har mistet overblikket og ved ikke, hvor stor hendes gæld er. Kreditorerne har hevet hende i fogedretten flere gange, og nu er situationen så alvorlig, at Charlottes families hus er i fare for at gå på tvang. Gældsrådgiverne Annette Wisborg og Poul Stubkjær vil forsøge at redde Charlotte fra en tvangsauktion, inden det er for sent. Regnskaberne bliver ordnet, gælden gjort op, og den er uventet stor. Nu er spørgsmålet, om Charlottes mange kreditorer er villige til at finde løsninger inden det er for sent.
Kan ses på TV2: 14. november 2016 kl. 20.00 TV2

Her kan du se snigpremiere hvis du ha TV2 play
play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/danskere-paa-tvang/
... Se mereSe mindre

Se med når Poul Stubkjær og jeg går igang med at endevende Charlotte og Jespers Økonomi. Se om vi finder en løsning på drømmen der blev til et mareridt.

I 2014 gik Charlotte Lyders tøjforretning i Humble på Langeland ned. Siden har stakken af ubetalte regninger hobet sig op, og Charlotte har forsøgt at skubbe problemerne fra sig. Hun har mistet overblikket og ved ikke, hvor stor hendes gæld er. Kreditorerne har hevet hende i fogedretten flere gange, og nu er situationen så alvorlig, at Charlottes families hus er i fare for at gå på tvang. Gældsrådgiverne Annette Wisborg og Poul Stubkjær vil forsøge at redde Charlotte fra en tvangsauktion, inden det er for sent. Regnskaberne bliver ordnet, gælden gjort op, og den er uventet stor. Nu er spørgsmålet, om Charlottes mange kreditorer er villige til at finde løsninger inden det er for sent.
Kan ses på TV2: 14. november 2016 kl. 20.00 TV2

Her kan du se snigpremiere hvis du ha TV2 play
http://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/danskere-paa-tvang/

Kommenter på Facebook

Ja det er noget skidt.. jeg har prøvet at få TV2 til at ændre sendetiden:-)

Der er jo midt i badmintontræningen😱

11 måneder siden

Hjælp til gæld

Jubiiiii vores nye hjemmeside er klar. Vi vil meget gerne høre dine input til, om der er informationer du savner på siden. Jeg (Annette) kan kontaktes på aw@hjaelptilgaeld.dk.
Du kan se hjemmesiden her hjaelptilgaeld.dk/
****del**** 🙂
... Se mereSe mindre

Jubiiiii vores nye hjemmeside er klar. Vi vil meget gerne høre dine input til, om der er informationer du savner på siden. Jeg (Annette) kan kontaktes på aw@hjaelptilgaeld.dk. 
Du kan se hjemmesiden her http://hjaelptilgaeld.dk/
****del**** :-)

Tilmed dig vores servicemail og få guldkorn, tips og tricks til hvordan du holder din økonomi i skak.

Spørgsmål eller brug for hjælp ?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp ? Kontakt os gerne via vores kontaktformular eller ring til os på telefonnummer 60200999. Når du har fast stabil indtægt og en gæld på over kr. 200.000, kan vi hjælpe dig med en løsning på dine gældsproblemer samt tilbyde dig en gratis sagsvurdering.

Læs om hvordan vi arbejder og hjælper dig og om hvad vores kunder siger om os